Informace pro studenty

Odkazy na oficiální stránky


Tato stránka je míněna jako určitý průvodce státní závěrečnou zkouškou. Neobsahuje oficiální právně závazné informace - ty najdete na výše uvedeném odkazu, jde spíše o neformální pomůcku pro studenty.


Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - z obhajoby diplomové práce a z ústní části. Obě části se obvykle konají v týž den - nejprve obhajoba a po té ústní část.


Odevzdání diplomové práce


Obhajoba diplomové práce


Ústní část státní zkoušky


Hodnocení státní zkoušky


Aktuální změny kvůli pandemii

Odkazy na oficiální stránky

Studijní předpisy na stránkách fakulty


Přímé odkazy na některé předpisy týkající se státních závěrečných zkoušek:
(Může se stát, že odkazy zastarají, v tom případě uvítám upozornění na tuto skutečnost.)Šablony pro úpravu diplomových prací najdete na stránce Bakalářské a diplomové práce