Informace pro studenty

Odkazy na oficiální stránky


Tato stránka je míněna jako určitý průvodce státní závěrečnou zkouškou. Neobsahuje oficiální právně závazné informace - ty najdete na výše uvedeném odkazu, jde spíše o neformální pomůcku pro studenty.


Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - z obhajoby diplomové práce a z ústní části. Obě části se obvykle konají v týž den - nejprve obhajoba a po té ústní část.


Odevzdání diplomové práce


Obhajoba diplomové práce


Ústní část státní zkoušky


Hodnocení státní zkoušky


Aktuální změny kvůli pandemii

Změny v důsledku pandemie COVID19

V důsledku pandemie COVID19 a souvisejících omezení může dojít k některým změnám při konání státních závěrečných zkoušek:


  • Možné změny v odevzdávání diplomové práce: Pro některé termíny byla zrušena povinnost odevzdat tištěnou verzi. Aktuálně se to týká období 1.5.-30.9.2021, tedy letního a podzimního termínu v akademickém roce 2020/2021.

  • Možnost distančního konání: V případě potřeby je možné státnice konat zcela či zčásti distančně. Konkrétní forma bude upřesněna u jednotlivých termínu v závislosti na aktuální situaci.

  • Jiná forma ústní části: V případě potřeby dodržovat rozestupy si student/ka připraví odpovědi v lavici a pak je prezentuje u tabule.