Výuka v akademickém roce 2022/2023


Letní semestr
Algoritmy na eliptických křivkách (NMMB430)
Čtvrtek 9:50 - 12:10, K8

Přednáška a cvičení.
Skripta Aleše Drápala (na Moodle)

Dění na přednášce a cvičení
Témata k diskusi na zkoušce

Domácí úkoly.

Požadavky pro získání zápočtu: Zápočet se zisk 50 procent bodů za řešení průběžně zadávaných domácích úkolů.

Průběh zkoušky: Ke zkoušce je třeba implementovat Schoofův algoritmus. Následná ústní část zkoušky bude probíhat formou rozpravy o některém z probraných témat.Links:
   Loňská přednáška Aleše Drápala na Moodlu,
   Sage Reference Manual: Algebraic Function Fields,
   W. Fulton, Algebraic Curves (pdf),
   K.G. Ramanathan, Lectures on the Algebraic Theory of Fields (pdf),
   Peter Roquette, Class Field Theory in Characteristic p, its Origin and Development,
   Carmen Rovi, Algebraic Curves over Finite Fields (Master’s Thesis),
   Sylabus and Literatura.

Algebra (NMAG206)
úterý 14:00, K3

Stránky přednášky.

Skripta Davida Stanovského.

Úlohy řešené na cvičení:

Požadavky pro získání zápočtu: Zápočet se uděluje za písemný test. Standardní termín je v čase přednášky v úterý 18. 4. Podrobnosti a opravné termíny budou zveřejněny v průběhu semestru.

Odkazy:
   Sylabus a literatura,
   Skripta Davida Stanovského.
   Sbírka příkladů Davida Stanovského.
  
Zimní semestr
Samoopravné kódy (NMMB337)
pondělí 9:00, K8, úterý 15:40 K7

Dění na přednášce a cvičení
Úlohy řešené na cvičení
Zkouškové otázky

Pracovní text k přednášce (verze z 8.1.)

Zadání domácích úkolů. Zadal jsem poslední dvojici domácích úkolů, kterou prosím odevzdejte nejpozději na zkoušce.

Průběh zkoušky: Zkoušený obdrží zadání pět úloh z teorie a její aplikace, na které si připraví odpovědi. Dvě otázky budou testovat studentovu schopnost vyřešit s pomocí teorie konkrétní zadané problémy. Aktualizoval jsem formulace teoretických otázek a typy početních úloh ze seznamu a budu je upravovat už jen kosmeticky. Zde je ukázková písemka (je třeba získat aspoň 10 bodů, dvojka je aspoň za 13, jednička aspoň za 16 bodů z 20).
Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přihlašte v SIS nebo navrhněte jiný termín.

Požadavky pro získání zápočtu: Postupně zadám osm domácích úkolů, za něž bude třeba získat 25 bodů.

Odkazy:
   text ke staré verzi přednášky,
   skripta A. Drápala,
   skripta T. Kaisera ze ZČÚ v Plzni
   Malý atlas kódů Jana Šťovíčka.
   stránka kurzu Automaty a konvoluční kódy,
   skripta Jyrki Lahtonena z konvolučních kódů,
   sylabus a literatura,
   loňské cvičení.
Počítačová algebra (NMMB309)
úterý 13:10 - 15:30, K5

Dění na přednášce
Zkouškové otázky

Cvičení Martina Rašky (pondělí 12:20, K11, liché týdny)

Průběh zkoušky: Zkoušený dostane dvě otázky, možné jsou ještě drobné změny a upřesnění) na které si písemně během jedné až dvou hodin připraví odpovědi. První otázka bude vyžadovat formulaci a důkaz správnosti algoritmu, případně formulování a důkaz některého ze souvisejících teoretických problémů, druhá otázka se zaměří na odhad časové složitosti (jiného) algoritmu případně také simulaci chodu algoritmu na snadno upočítatelném konkrétním vstupu.

Termíny zkoušky: Na zkoušku se prosím přhlašte v SIS nebo prosím navrhněte jiný termín.

Základní literaturou jsou skripta Davida Stanovského a Libora Barta Počítačová algebra.

Odkazy:
   sylabus a literatura,
   loňská přednáška D.Stanovského
   přednáška D.Stanovského Algebra
   učebnice V. Shoupa,