Algoritmy na eliptických křivkách


Průběh přednášky

   (16.2.) Motivace a struktura kurzu. 1.Křivky a funkční tělesa. Přehled terminologie, značení a základních faktů o souřadnicových okruzích a funkčních tělesech afinních křivek a jejich projektivním rozšíření [D, C.1 a C.3].

   (23.2.) Pojmy hladké a singulární křivky. Normalizovaná diskrétní valuace na funkčním tělese jemu odpovídající místa, příklad popisu normalizovaných diskrétních valuací na funkčním tělese přímky K(x) [D, C.2 a C.4, C.5]. 2. Eliptické křivky. Geometrická motivace pojmu rod křivky [D, W.1].

   (2.3.) Rod křivky nad obecným tělesem a ekvivalentní popis struktury grupy na eliptické křivce. Weierstrassovy polynomy (WEP) a Weierstrassovy křivky. Grupy eliptické křivky lze vyjádřit pomocí Weierstrassovy křivky. Aplikace [D, W.2-4].
   Cvičení: Afinní a projekticní ireducibilní křivky, singulární bod v nekonečnu.

   (9.3.) Cvičení: Kryptografické protookoly založené na eliptických křivkách: DCDH, ElGamal, ECDSA.
   3. Aritmetika Weierstrassovy křivky. Výpočet grupových operací pomocí geometrické interpretace: opačný prvek (průsečík křivky s přímkou x1 = c1), součet dvou různých prvků (průsečík křivky se sečnou), zdvojení prvku (průsečík křivky s tečnou). Časová složitost operací zjednodušené Weierstrassovy křivky (pro a1=a2=a3=0) [D, část A].

   (16.3.) Časová složitost operací grupy zavedených bez invertování v tělese s využitím homogenních souřadnic projektivní Weierstrassovy křivky [D, část A.1]. 4. Montgomeryho křivky. Afinní transformace afinní roviny a jim odpovídající substituce polynomů, K-ekvivalence polynomů a křivek. Montgomeryho křivka je K-ekvivavalentní hladké Weierstrassově křivce, grupové operace na Montgomeryho křivce [D, začátek části M].

   (23.3.) Afinní transformace afinní roviny a jim odpovídající substituce polynomů, K-ekvivalence polynomů a křivek. Výpočet první složky výsledku grupových operací, určení druhé složky pomocí hodnoty dvou po sobě jdoucích mocnin. [D, Tvzení M.1 a Lemma M.2]. Počítání mocnin prvku pomocí Montgomeryho žebříku [D, část M.1], Weierstrassovy křivky K-ekvivalentní Montgomeryho [D, část M.2].
   Cvičení: Výpočet Montgomeryho žebříku.

   (30.3.) Cvičení: Konstrukce hladkých Weierstrassových křivek ekvivalentních i neekvivalentních Montgomeryho křivkám, singularity singulárních Montgomeryho křivek.
   5. Edwardsovy křivky. Ireducibilita a afinní hladkost Edwardsových křivek [D, část E.1]

   (6.4.) Popis a operace afinních Edwardsových křivek, příklad nad reálnými čísly. Body v nekonečnu projektivních Edwardsových křivek, racionální zobrazení a biracionální ekvivalence [D, části E.1 a E.2].

   (13.4.) Biracionální ekvivalence Edwardsovy a Montgomeryho křivky. Operace na Edwardsově křivce ve zúplněných souřadnicích [D, E.1 a E.2]. 6. Struktura grupy eliptické křivky. Torzní prvky grupy eliptické křivky nad algebraicky uzavřeným tělesem [D, Tvrzení G.1,2].
   Cvičení: Výpočet opačného prvku na Edwardsově křivce. Racionální prvky řádu 2. Body v nekonečnu Edwardsovy křivky a operace s nimi.

   (20.4.) Torzní část grupy eliptické křivky nad konečným tělesem, Hasseova věta, faktor a kofaktor řádu grupy eliptické křivky [D, Tvrzení G.3 a jeho důsledky].
   Cvičení: Struktura grup hladké Weirestrassovy křivky nad tělesem F5 a počítání mocnin.

   (27.4.) Cvičení: Nalezení zástupců všech tříd ekvivalence Montgomeryho křivek, jejich vztah k (zobecněným) Edwardsovým křivkám
   7.Dělící polynomy. Idea a rekurentní výpočet polynomů, jejichž kořeny tvoří první souřadnici hladké Weirestrassovy křivky [D, vztahy (D.1)-(D.6)]. .

   (4.5.) 7.Schoofův algoritmus. Okruhy endomorfismů grupy eliptické křivky a isogenií. Vyjádření existence prvků daného řádu pomocí polynomů [D, část I.1].
   Cvičení: Rozeznání přítomností involucí.

   (11.5.) Formulace Schoofova algoritmu, který počítá řád grupy Fq-recionálních prvků Weirstrassovy eliptické křivky: Čínská věta o zbytcích pro malá prvočísla li, zjišťování existence prvků P řádu li splňujících podmínku \phi^2(P)+[q mod li]P = [t mod li]\phi(P) pomocí soudělnosti polynomů [D, části I.2-3 a kapitola S].

   (18.5.) Výpočet polynmů potřebných pro Schoofův algoritmus, vysvětlení procedury odhalující t dělitelné prvočíslem li a procedury vybírající hodnotu t pomocí testování existence vlastního vektoru pro \phi chápaného jako lineární operátor na prostoru E[l] nad tělesem Fl [D, kapitola S]. 8.Diskriminanty a j-invarianty. Diskriminat polynomu g je právě rezultant polynomu g a jeho derivace [D, části J.2-3].


[D] - Skripta Aleše Drápala