... Objemy a povrchy těles

Úlohy I

Úloha 3.9.1

Vypočtěte objem V kvádru KLMNOPQR, jehož podstavy jsou obdélníky o rozměrech a = 8 m a b = 5 m. Výška v kvádru je rovna trojnásobku délky kratšího rozměru podstavy.

Objem

Obrázek 3.9.1: Ilustrace Úlohy 3.9.1

Úloha 3.9.2

Vypočtěte povrch S kosého čtyřbokého hranolu KLMNOPQR, jehož podstavy jsou obdélníky o rozměrech a = 8 m a b = 5 m. Stěnová výška v_{s_1} stěny KLPO měří 15,3 m a stěnová výška v_{s_2} stěny LMQP měří 15,6 m. Výsledek uveďte na jedno desetinné místo.

Objem

Obrázek 3.9.2: Ilustrace Úlohy 3.9.2

Úloha 3.9.3

Určete v centimetrech tloušťku (výšku) v pracovní kuchyňské desky z mramoru, která má obdélníkový půdorys a její hmotnost je 70 kg. Hustota \rho mramoru je 2~800 kg/m^3, obsah pracovní plochy je 4 m^2.

Úloha 3.9.4

Vypočtěte objem V a povrch S rovnoběžnostěnu ABCDEFGH zvaného klenec. Stěnové úhlopříčky u_1, u_2 v každé stěně měří 6 dm a 32 cm. Výška klence měří 2,82 dm. Výsledky zaokrouhlete na dvě desetinná místa a uveďte výsledky v decimetrech krychlových a čtverečních.

Objem

Obrázek 3.9.4: Ilustrace Úlohy 3.9.4