... Objemy a povrchy těles

Hranoly

V této kapitole se budeme zabývat typem tělesa využívaném také v praktickém životě. Zamysleme se, co by si takový truhlář nebo tesař počal bez opracovaných dubových trámů, smrkových prken a fošen? Na obr. 3.1.1 se nacházejí dubové trámy; tak jako většina řeziva se vyrábějí na pilách se stavebním řezivem a my si je můžeme koupit jako hranol o požadované délce.


Dubové trámy ve tvaru hranolů

Obrázek 3.1.1: Dubové trámy ve tvaru hranolů

Hranoly rovněž nacházíme v podobě součástek různých přístrojů. Takový periskop je optický přístroj, který umožňuje posádce ponořené ponorky sledovat objekty na hladině. Moderní periskopy jsou namísto zrcadel vybaveny optickými hranoly. Přes řadu čoček a teleskopů se obraz díky těmto hranolům odráží do okuláru. Na obr. 3.1.2 vidíme optický hranol rozkládající bílé světlo na duhové spektrum.

Optický trojboký hranol – rozklad světla pomocí hranolu

Obrázek 3.1.2: Optický trojboký hranol – rozklad světla pomocí hranolu [21]

Navíc i ve světě umění, respektive hudby nacházíme trojboký optický hranol, přesněji jeho motiv. Tento motiv použila kapela Pink Floyd na obal svého studiového alba The Dark Side of the Moon (obr. 3.1.3).

Motiv optického hranolu – Vinylová deska The Dark side of the moon

Obrázek 3.1.3: Motiv optického hranolu – obal vinylové desky The Dark side of the moon

Motiv hranolu se objevuje i v architektuře. Výšková budova Flatiron Building byla postavena na začátku 20. století ve tvaru trojbokého hranolu.

Flatiron Building ve tvaru trojbokého hranolu (USA, New York City)

Obrázek 3.1.4: Flatiron Building ve tvaru trojbokého hranolu (USA, New York City) [22]

Poznámka

Z gastronomie známe hranolky. Slovo hranolky je skutečně odvozeno od slova hranol. Jedná se o zdrobnělinu množného čísla slova hranolek. Tudíž při objednávání smaženého sýra říkáme jedině s hranolky, nikoli nesprávně s hranolkami.