... Objemy a povrchy těles

Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Logo MFF

Lucie Rakušanová

Webová aplikace pro výuku objemů a povrchů těles na středních školách

Katedra didaktiky matematiky
Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání–Francouzská filologie