... Objemy a povrchy těles

Literatura a webové odkazy

[1]
 
ASHRAFI, Ali; Diudea, Mircea (eds.). Distance, Symmetry, and Topology in Carbon Nanomaterials, Carbon materials: Chemistry and physics 9 [e-book]. Switzerland, Cham: Springer, 2016 [cit. 2020-05-30]. ISBN 10.1007/978-3-319-31584-3. Dostupné zde.
[2a]
 
BEČVÁŘ, J. (editor); FUCHS, E. (editor): Historie matematiky [online]. I. Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, 19.8.-22.8.1993, Sborník. (Czech). Brno: Jednota českých matematiků a fyziků, 1993, 108‑125. [cit. 2020-03-05] Dostupné zde.
[2b]
 
BEČVÁŘ, Jindřich; Bečvářová, Martina; Vymazalová, Hana: Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie. (Czech) [online]. Praha: Prometheus, 2003. [cit. 2020-05-30]. ISBN 80-7196-255-4, pp. 32-148. Dostupné zde.
[3]
 
CALDA, Emil. Cavalieriho princip a objem anuloidu. Časopis Matematika–fyzika–informatika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1998/9, 8, 263-267 [cit. 2020-03-05]. ISSN 1210-1761.
[4]
 
DOHNALOVÁ, Eva. Platónská a archimédovská tělesa a jejich vlastnosti ve výuce matematiky na středních školách [online]. Praha, 2016 [cit. 2020-05-05]. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky matematiky. Vedoucí práce doc. RNDr. Jarmila ROBOVÁ, CSc. Dostupné zde.
[5]
 
KADLEČEK, Jiří. Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy. Praha: Prometheus, 1996.
Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-017-9.
[6]
 
ODVÁRKO, Oldřich a Jiří KADLEČEK. Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus, 2004. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-7196-276-7.
[7]
 
POLÁK, Josef. Didaktika matematiky: jak učit matematiku zajímavě a užitečně. Plzeň: Fraus, 2014.
ISBN 978-80-7238-449-5.
[8]
 
POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 10. vydání. Praha: Prometheus, 2015.
ISBN 978-80-7196-458-2.
[9a]
 
POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: stereometrie 4. vyd. Praha: Prometheus, 1995.
Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-389-9.
[9b]
 
POMYKALOVÁ, Eva. Matematika pro gymnázia: planimetrie 4. uprav. vyd. Praha: Prometheus, 2000.
Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-7196-174-4.
[10]
 
PTÁČKOVÁ, Tereza. Geometrická zobrazení ve středoškolské matematice s podporou internetu [online]. Praha, 2014 [cit. 2020-05-05]. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky matematiky. Vedoucí práce doc. RNDr. Jarmila ROBOVÁ, CSc. Dostupné zde.
[11]
 
ROONEY, Anne. Příběh matematiky: od projektování pyramid po objevení nekonečna. 2017. Přeložila Renata ŠTULCOVÁ. Praha: Dobrovský, 2017. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-579-8.
[12]
 
ŠAROUNOVÁ, Alena. Matematika 6: [učebnice pro základní školy]. Praha: Prometheus, 1997. Učebnice pro základní školy. ISBN 80-7196-059-4.
[13]
 
TVRDÁ, Monika. Webová aplikace pro výuku integrálního počtu na S’Š [online]. Praha, 2013 [cit. 2020-05-05]. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky matematiky. Vedoucí práce doc. RNDr. Jarmila ROBOVÁ, CSc. Dostupné zde.
[14]
 
VYŠÍN, Jan. Konvexní útvary [online]. Praha: Mladá fronta, 1964. Škola mladých matematiků. [cit. 2020-03-05] Dostupné zde.

Použité obrázky

[13] KOLMAN, Arnošt. Dějiny matematiky ve starověku. Praha: Academia, 1969, str. 44, obr. 9.
[14] http://cs.wikipedia.org/wiki/Chufuova_pyramida#/media/Soubor:Kheops-Pyramid.jpg
[15] https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEiny_(stanice_metra)#/media/Soubor:Lu%C5%BEiny_metro_n%C3%A1st_1.jpg
[16] https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapsida#/media/Soubor:Adenovirus_3D_schematic.png
[17] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Pyrite_Cubes.JPG
[18] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Turritella_communis_Turmschnecke.jpg
[19] https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapsida#/media/Soubor:Adenovirus_3D_schematic.png
[20] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Kepler-Poinsot_solids.svg
[21] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dispersive_Prism_Illustration_by_Spigget.jpg
[22] https://pxhere.com/cs/photo/1171836
[23] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Pansk%C3%A1_sk%C3%A1la_-varhany.jpg
[24] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Giant%27s_causeway.jpg
[25] https://www.pexels.com/cs-cz/foto/cestovani-cestovni-ruch-dlouha-expozice-drevo-831062/
[26] https://www.pexels.com/cs-cz/foto/dolni-manhattan-mrakodrap-mrakodrap-one-world-trade-center-zem-nula-2120151/
[27] https://pxhere.com/cs/photo/1132851
[28] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/6sided_dice.jpg
[29] https://pixabay.com/fr/photos/paris-mus%C3%A9e-du-louvre-pyramide-199147/
[30] NESRSTOVÁ, Aneta. profil @nesrstovaaneta na Instagramu [online]. Použití v BP schváleno autorem [cit. 2019-11-30]. Obrázek ve formátu JPEG. Dostupné z: https://www.instagram.com/nesrstovaaneta/
[31] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Divrigi%2CSitteMelikT%C3%BCrbesi1.jpg
[32] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Tankovske_ovire.JPG
[33] https://et.wikipedia.org/wiki/Metsa_k%C3%B5lakojad#/media/Fail:Metsa_k%C3%B5lakojad.jpg
[34] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/DnD_Dice_Set.jpg
[35] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Pyraminx_turn_cubemeister_com.jpg
[36] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/DnD_Dice_Set.jpg
[37] https://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_Civil_Justice_Centre#/media/File:Manchester_Civil_Justice_Centre_from_Bridge_Street.jpg
[38] https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wien_-_Wotrubakirche_(6).JPG
[39] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Habitat_67%2C_southwest_view.jpg
[40] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/MahaNakhon_by_kylehase.jpg
[41] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/CCTV_Tower_%2811523985946%29.jpg
[test] CARIOGGIA, Michele. Fotka Castel del Monte. Profil @aerevides na Instagramu [online].
Použití v BP schváleno autorem [cit. 2020-05-24]. Dva obrázky ve formátu JPEG. Dostupné z: https://www.instagram.com/p/BhwPgS0FsAV/; https://www.instagram.com/p/Bhoy4zflvG4/
[test] VESELÝ, Miroslav. Fotka dračích zubů [online]. Použití v BP schváleno autorem [cit. 2019-12-01].
Obrázek ve formátu JPG. Dostupné z https://archbla.cz/jak-udelat-plot-z-dracich-zubu.
[test] Fotky budov v Rotterdamu [online]. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Rotterdam_cubic_houses.jpg; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cubic_Houses,_Rotterdam.jpg
[test] Fotky krystalů berylu [online]. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Beryl-d05-129a.jpg; https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Beryl-Schorl-er32d.jpg
[test] Fotka budovy Židovského muzea v Berlíně [online]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JewishMuseumBerlinAerial.jpg