... Objemy a povrchy těles

Jehlany

V této kapitole se budeme zabývat dalšími tělesy, a to jehlany. Pokud bychom se zamysleli, kde se nacházejí objekty ve tvaru jehlanů, tak nás napadají starověké pyramidy nebo moderní skleněná pyramida sloužící jako hlavní vchod do Paláce Louvre v Paříži (obr. 4.1.1).

Skleněná pyramida na nádvoří Paláce Louvre ve tvaru čtyřbokého jehlanu

Obrázek 4.1.1: Skleněná pyramida na nádvoří Paláce Louvre ve tvaru čtyřbokého jehlanu [29]

Ze starověkého Egypta rovněž známe monolitické památníky symbolizující paprsky slunce – obelisky mající tvar čtyřbokého hranolce, na jehož horní podstavě je umístěn právě čtyřboký jehlan. U nás ho můžeme najít na třetím nádvoří Pražského hradu (obr. 4.1.2).

Obelisk se zakončením tvaru čtyřbokého jehlanu

Obrázek 4.1.2: Obelisk se zakončením ve tvaru čtyřbokého jehlanu na Pražském hradě

Ve tvaru osmibokého jehlanu je postavena rozhledna nacházející se na Moravě u obce Ocmanice (obr. 4.1.3).

Patnáctimetrová rozhledna ve tvaru osmibokého jehlanu (Ocmanice)

Obrázek 4.1.3: Patnáctimetrová rozhledna ve tvaru osmibokého jehlanu (Ocmanice) [30]

Poznámka

Obdobně k názvu pro skupinu mnohostěnů – tělesa hranolového typu, zde zavedeme název pro další skupinu mnohostěnů – tělesa jehlanového typu.