( + ) /

Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.

Ούδείς άγεωμέτρητος εισίτω

Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Místnost: R301A
E-mail: michal.zamboj@pedf.cuni.cz
Tel: +420 221 900 250
Konzultace: po domluvě, nebo viz SIS
konzultace jsou možné i online, domluva e-mailem

List of Publications

Pomoc Ukrajině na CUNI


Výuka

PedF UK

ZS 2023/24
Planimetrie
Zobrazovací metody
Výběrový seminář z geometrie (moodle)
Lineární algebra a geometrie 2 (spolu s prof. J. Novotnou) (moodle)
LS 2022/23
Stereometrie
Analytická geometrie III
Axiomatická geometrie
Školská matematika z pohledu vysokoškolské matematiky 1 (moodle)
další
Syntetická geometrie III
Lineární algebra a geometrie (moodle) (LS 2021/22)
Neeukleidovská geometrie (do ZS 2020/21)
Geometrie (do ZS 2020/21)
Dynamická geometrie (do ZS 2020/21)
Metody dokazování (v LS 2016/17)
Vybrané kapitoly z geometrie (do ZS 2017/18)

MFF UK

Matematický proseminář I (do ZS 2016/17)
Matematický proseminář II (do LS 2015/16)
Neformální seminář studentů deskriptivy (2015/16)

NF VŠE

Matematika A (do ZS 2016/17)

GJS

Deskriptivní geometrie (do 2016/17)
Mr. Cassini
Ďalšie projekty

Poznámky z dejín geometrie
Matematická teória žonglovania
Klasifikácia kužeľosečky z implicitnej rovnice
Grafický projekt - rozbor diela M. C. Eschera

μή εἶναι βασιλικήν ἀτραπόν ἐπί γεωμετρίαν