Naspäť

Neeuklidovská geometrie

Neeuklidovská geometrie, LS 2020/2021


Obecné informace během přerušené výuky

Sledujte aktivně tyto stránky a moodle kurz (příhlášení do moodle vpravo nahoře a pak přihlášení sama sebe do kurzu bez hesla).

Zoom Místnosti:
Nainstalujte si aplikaci Zoom do počítače.
Důležité upozornění: V případě, že aplikaci už máte, aktualizujte ji (návod), aby jste neměli problém s funkcionalitou.
Ještě důležitější upozornění: V nastavení profilu uveďte svoje skutečné Jméno a Příjmení, jinak nebudete vpuštěni do místnosti.
Mějte dostupnou kameru a mikrofon. Přednášky se budou nahrávat, cvičení ne. Kombinovaní studenti můžou navštěvovat i přednášku pro prezenční studenty.
Odkazy na Zoom místnosti najdete v moodle.

Přednáška prezenční (st 14:25) a kombinované studium (čas dle rozvrhu v SIS)
Zoom místnost
Meeting ID: 632 398 1399, Passcode: geometrie
Od kombinovaných studentů je vyžadováno, aby sledovali nahrávky prezenčních přednášek, během blokové výuky bude o nich probíhat diskuze.

Informace pro prezenční i kombinované studenty:

Podmínky plnění předmětu : aktivní účast na výuce a online výuce (75%) v moodle kurzu včetně plnění domácích úkolů a zapojování se do diskuze, každý student připraví v moodle kurzu jedno vybrané téma. Ústní zkouška s přípravou na probírána témata.

Přednáška:Literatura (a další materiály viz moodle):

Kutuzov, B. V.: Lobačevského geometrie a elementy základů geometrie. Praha : Československá akademie věd, 1953
Pavlíček, J. B.: Základy neeukleidovské geometrie Lobačevského. Praha : Přírodovědecké vydavatelství, 1953
Hlavatý V.: Úvod Do Neeuklidovské Geometrie. Praha : Jednota čsl. matematiků a fysiků, 1926
Gatial, J.: Hejný, M.: Stavba Lobačevského planimetrie. Praha: Mladá fronta, 1969
Coxeter, H.: Introduction to geometry. New York: Wiley, 1989.
Sommerville, D.: The elements of non-Euclidean geometry. New York: Dover Publications, 1958

Přednáška prof. Wildbergera o historii neeukleidovské geometrie