Naspäť

Vybrané kapitoly z geometrie

Vybrané kapitoly z geometrie, LS 2017/2018


Informace pro studenty:

Přednáška 7.4., 13:00 - 16:15 (R128), 21.4., 9:45 - 12:15 (R217), 27.4., 9:00 - 12:15 (R010B) a 13:15-14:00 (R302)

Podmínky zkoušky: Vytvoření práce libovolné formy vhodné pro žáky střední školy + na vybrané geometrické téma, včetně zadání úlohy, jejího řešení a teoretického zdůvodnění.

Obsah výuky bude přizpůsoben požadavkům studentů. Doporučeno je předem si prohlídnout témata SZZ na stránkách KMDM
Hlasování za konkrétní témata probíhá tady - hlasování

Výslední témata:

Bylo 7.4. - Opakování a rozšíření Lobačevského geometrie - modely hyperbolické geometrie (v GGB), body a přímky hyperbolické roviny, měření hyperbolické vzdálenosti, odvození Laguerreova vzorce pro velikost eukleidovského úhlu (s laskavým přídavkem projektivní geometrie, komplexní přímky, exponenciálního tvaru komplexního čísla)
Literatura:
B. V. Kutuzov: Lobačevského geometrie a elementy základů geometrie, ČSAV Praha 1953
J. B. Pavlíček: Základy neeukleidovské geometrie Lobačevského, Přírodovědecké nakladatelství, Praha, 1956
V. Hlavatý: Úvod do neeukleidovské geometrie, JČMF, 1926

Kulová inverze + stereografická projekce + möbiova transformace
Opakování shodností a podobností v prostoru
M. Sekanina, L. Boček, M. Kočandrle, J. Šedivý: Geometrie I, II, Praha: SPN 1986,1988.
M. Lávička: Geometrie 2

Doporučená literatura:

Hozová L.: Matematické pohádky - 111 pohádek, Praha: Vydavatelství HAV, 2006.