Naspäť

Zobrazovací metody

Zobrazovací metody, ZS 2022/2023


Informace pro studenty:

Sledujte aktivně tyto stránky a moodle kurz (příhlášení do moodle vpravo nahoře a pak přihlášení sama sebe do kurzu bez hesla).

Podmínky zápočtu: aktivní účast na výuce, průběžně řešit domácí úkoly (budou postupně doplňovány v moodle kurzu) a správně vyřešit, odevzdat a zdůvodnit rys. Rýsujte vždy tužkou na čtvrtku, výsledek můžete obtáhnout tenkou fixou.
Termín odevzdání - do 31.1.2023.

Přednáška:

Přednáška: Zobrazovací metody

Bylo:

Literatura:

Urban A.: Deskriptivní geometrie I., Praha: SNTL 1965
Piska R., Medek V.: Deskriptivní geometrie I., Praha: SNTL/ALFA 1972
Další materiály:
Předtisky a souhrny k přednáškám především v moodle kurzu
Maňásková E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, Prometheus 2010 - rozsáhlý pracovní sešit pro deskriptivní geometrii
www.surynkova.info - stránky Petry Surynkové ke stejnojmennému předmětu na MFF UK
http://mdg.vsb.cz/jdolezal/ - stránky Jiřího Doležala z VŠB
www.fd.cvut.cz - stránky FD ČVUT na lineární perspektivu
www.deskriptiva.unas.cz/ - stránky pro výuku DG na Gymnáziu Jiřího Gutha-Jarkovského, kde je skutečně všechno
www.karlin.mff.cuni.cz/~plichtova/Diplomka/AfinitaAKolineace/ - diplomová práce Petry Vackové k afinitě a kolineaci, včetně zadání a řešení příkladů

„O'che dolce cosa l'questa prospettiva"