Naspäť

Dynamická geometrie

Dynamická geometrie, ZS 2020/2021


Obecné informace k online výuce:

Informace o předmětu v SISu: Prezenční studium, Kombinované studium

Aktivní distanční výuka, aktuální informace o průběhu výuky, diskuse, materiály: Moodle kurz Dynamická Geometrie. Přihlášení: po kliknutí na link se přihlašte do moodle v pravém horním rohu CAS loginem (stejně jako v SISu) a heslem. Pak se zapište do kurzu přes Zapsat sebe sama do kurzu, heslo není žádné. Kurz bude aktualizován v souběhu s prezenční výukou, zůstaňte aktivní. Všechny probírané úlohy budou v GeoGebra Knize - Dynamická Geometrie. Ze stránek www.geogebra.org si stáhněte a nainstalujte GeoGebru 5 Classic. Zaregistrujte se taky na webových stránkách, budete to potřebovat pro další výuku.

Videokonference budou probíhat v prostředí MS Teams. Pro informace o přihlášení do Teams viz stránky SIT. Přístup nemají jen studenti rozšiřujícího (CŽV) studia, ti musí použít přímý link na videokonferenci a budou tam jen jako hosté. Po spuštění MS Teams (doporučeně v počítači nebo případně online) se přihlásíte fakultním kontem.

Upozornění: Univerzita má zřejmě 2 licence na MS Office 365. To znamená, že se příhlásíte jak pod fakultním loginem jméno.příjmení@pedf.cuni.cz, tak pod univerzitním loginem číslo@cuni.cz. Na mé předměty vždy použijte fakultní login, nemůžu zaručit, že kolegové nepoužívají univerzitní login. V tom případě se budete muset odhlásit a přihlásit pod druhým loginem.

V sekci týmy by jste měli najít tým Dynamická Geometrie, taky odkaz zde. V sekci obecné vyplňte sugestivní anketu a jsou tam rozplánovány videokonference. Do videokonference se přihlašte až po přihlášení do týmu, jinak nebudete mít požadované vlastnosti videohovoru (to zjistíte tím, že tam budete uvedeni jako Guest, v tom případě postup opakujte):

V sekcích jednotlivých cvičení najdete naplánovány pravidelné videokonference pro každé cvičení:
lichý týden, 9:50-11:20. Přímý odkaz: Dynamická Geometrie - pravidelná výuka (lichý týden)
sudý týden, 9:50-11:20. Přímý odkaz: Dynamická Geometrie - pravidelná výuka (sudý týden)

V sekci Kombinované studium jsou rozplánována setkání podle rozvrhu blokové výuky. Přímé odkazy:
Dynamická Geometrie - 1. setkání 16.10., 14:45-16:15. Mějte prosím nainstalovanou GeoGebru a buďte přihlášení na geogebra.org, nebudeme se tomu stíhat věnovat. Případně napište před výukou.
Dynamická Geometrie - 2. setkání 27.11., 14:45-16:15.

Během videokonferencí mějte, prosím, stabilní (ideálně kabelové) připojení, stolní PC nebo notebook, webkameru, mikrofon, papír a tužku. Je vhodné si všechna prostředí vyzkoušet předem i mimo plánovanou výuku.

Informace pro prezenční studenty:

Podmínky plnění předmětu: aktivní účast na výuce (75%) a v moodle kurzu včetně plnění domácích úkolů. Zápočtový test.

Termíny zápočtových testů:

Délka testu je 90min K zápočtovému testu je možné se přihlásit i bez odevzdání DÚ. V případě distančního zkoušení budou podmínky testu upraveny.

Informace pro dálkaře:

Podmínky plnění předmětu: aktivní účast na výuce a v moodle kurzu včetně plnění domácích úkolů. Zápočtový test.

Požadavky k zápočtové písemce pro KS a CŽV:

Používaní základních 2D a 3D nástrojů GeoGebry. Dále vytvoření a použití posuvníků, tlačítek, textu, vlastních nástrojů, stopy objektu, množiny bodů (volné a závislé objekty). Dynamické zobrazování (např. podmínka zobrazení) a styly (např. dynamická změna výplně mnohoúhelníku). Použití okna konstrukce.
Pro KS a CŽV lze z výukové GeoGebra knihy vynechat použití tabulky, okna CAS, skriptování, nástrojů analýzy a algebry, kinematické konstrukce.

DÚ (pro všechny):

Vytvoření 1x planimetrické úlohy a 1x stereometrické úlohy na úrovni základní nebo střední školy, ve které je vhodné použitý dynamický software. Inspirovat se můžete úlohami v GeoGebra knize nebo zde a v dalších materiálech. Každá úloha by měla obsahovat text, krokované řešení, značení viditelnosti a mít dobrou grafickou prezentaci (čím dynamičtější, tím lepší). K oboum úlohám přiložte stručné zdůvodnění (klidně v mailu, nebo dodatečném souboru) proč je v nich vhodné a jak konkrétně použít dynamický software. Úlohy můžete nahrát na web geogebra.org, nebo do moodle s dodatečnou zprávou na e-mail.
Termín odevzdání je do 31.1.2021.