Naspäť

Axiomatická výstavba geometrie

Axiomatická výstavba geometrie, LS 2020/2021


Obecné informace během přerušené výuky:

Sledujte aktivně tyto stránky a moodle kurz (příhlášení do moodle vpravo nahoře a pak přihlášení sama sebe do kurzu bez hesla).

Zoom Místnosti:
Nainstalujte si aplikaci Zoom do počítače.
Důležité upozornění: V případě, že aplikaci už máte, aktualizujte ji (návod), aby jste neměli problém s funkcionalitou.
Ještě důležitější upozornění: V nastavení profilu uveďte svoje skutečné Jméno a Příjmení, jinak nebudete vpuštěni do místnosti.
Mějte dostupnou kameru a mikrofon. Přednášky se budou nahrávat, cvičení ne.
Odkazy na Zoom místnosti najdete v moodle.

Výuka bude v termínech dle rozvrhu v SIS
Zoom místnost
Meeting ID: 632 398 1399, Passcode: geometrie

Informace pro studenty:

Podmínky plnění předmětu:
Plnění úkolů v kurzu moodle.
Odevzdání seminární práce libovolné formy s využitím prvků axiomatické výstavby geometrie. Práce musí obsahovat problém axiomatického charakteru, jeho řešení a teoretický podklad použitých pojmů/principů (jednotlivé části můžou být přiložené jako přílohy a nemusí být zahrnuty v hlavní části práce, t.j. uděláte-li komiks, nebo písničku, tak teorii přiložíte ve vedlejším textu).
Splnění ústní zkoušky se skládá z pohovoru o seminární práci a doplňující teoretické otázky na probraná témata.
Termín odevzdání - do 31.6.2021.

Přednáška:

Bylo: viz moodle

Literatura:

Kutuzov, B. V.: Lobačevského geometrie a elementy základů geometrie. Praha : Československá akademie věd, 1953
Coxeter, H.S.M.: Introduction to geometry. New York: Wiley, 1989
Servít. F.: Eukleidovy základy. Praha: JČM, 1907
Hozová L.: Matematické pohádky - 111 pohádek, Praha: Vydavatelství HAV, 2006