Naspäť

Metody dokazování

Metody dokazování, LS 2016/2017


Informace pro prezenční studenty:

Cvičení + Přednáška Ut 8:55 - 12:10 (R302)

Podmínky zápočtu: 9 aktivních účastí na cvičení (t.j. 3 absence). Vypracování domácích úkolů a prezentace.
Napsání závěrečného testu na alespoň 60%.

Informace pro dálkaře:

Přednáška: 10.3., 9:00 - 12:15 (R302), 7.4., 9:00 - 10:30 (R302), 21.4., 9:00 - 10:30 (R318)
Cvičení: 18.3., 14:00 - 17:15 (R318), 7.4., 16:25-17:55 (R318), 21.4., 15:45 - 17:15 (R318)

Podmínky zápočtu: správně vyřešit a odevzdat 2 sady domácích úkolů, budou postupně doplněny.
Napsání závěrečného testu na alespoň 60%.

Materiály z cvičení:

01 - Důkaz antický, geometrický a jim podobné
02 - Důkaz přímý
03 - Důkaz nepřímý a sporem
04 - Důkaz indukcí
05 - (Ne)Existence a jednoznačnost

Literatura:

Odvárko, O. a kol.: Metody řešení matematických úloh. SPN Praha 1990
Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava 1990
Vrba, A.: Princip matematické indukce. Mladá fronta, Praha 1977
doplňkové materiály:
Eukleidovy základy .pdf
Eukleidovy základy (anglicky)
cut-the-knot - spousta příkladů i teorie (anglicky)
Dirichletův princip .pdf - soubor z knihovny matematického korespondenčního semináře od Davida Stanovského