Naspäť

Deskriptivní geometrie

Povinné pomůcky na DG:

E. Maňásková: Sbírka úloh z Deskriptivní Geometrie, Prometheus, 2001
velký čístý sešit, tužka/mikrotužka, pravítko 2ks (alespoň jeden klasický trojúhelník), kružítko

20.9. - Bylo nás 2, t.j. úlohy na prostorovou představivost, kolineace a afinita, řezy hranolů a jehlanů.

6.9. - Incidence, polohové vlastnosti bodů, přímek a rovin. Vzájemné polohy, kritéria rovnoběžnosti.
Domácí úkol: klasifikovat polohy 3 rovin

Výuka v 2015/2016

Zadání rysu (2. pololetí) - rys

29.3. - Opakování: Osová afinita (MO 4).
Příště: Středová kolineace (MO 5), Kótované promítání (MO 1-3).

22.3. - Pravoúhlá axonometrie: polohové úlohy o přímkách a rovinách, zobrazení krychle.
Domácí úkol: Sb. 59/48, 61/54

15.3. - Pravoúhlá axonometrie: zobrazení čtverce v půdorysni, zobrazení roviny a speciální případy + příklady.
Domácí úkol: Sb. 53/11,16, 54/17,19,20

1.3. - Pravoúhlá axonometrie: zobrazení přímky a speciální případy + příklady.
Domácí úkol: Sb. 52/6,9

23.2. - Pravoúhlá axonometrie: definice promítání, věta o axonometrickém trojúhelníku, zobrazení bodu, M.C.Escher - Vodopád

Studijní materiál pro tělesa (červenou čárou je označeno doporučené čtení): koule,válec, kužel
Motivace k řezání z německé knižky analytické geometrie z r. 1840

9.2.,16.2.- Oprava písemky; hyperbolický řez rotačního kuželu, příčková konstrukce hyperboly (asymptoty + bod)

2.2. - Kuželová plocha: Tečné roviny ke kuželu daným bodem, hyperbolický řez rotačního kuželu rovinou kolmou k nárysně

26.1. - Kuželová plocha: Parabolický řez rotačního kuželu rovinou kolmou k nárysně a v obecné poloze pdf včetně popsané konstrukce

19.1. - Kuželová plocha: Eliptický řez rotačního kuželu rovinou kolmou k nárysně a v obecné poloze

12.1. - Kuželová plocha: Zobrazení rotačního kuželu v obecné poloze, průnik přímky a rotační kuželové plochy.

5.1. - Válcová plocha: Průnik přímky a válcové plochy, řez rovinou.

15.12. - Kulová plocha: Průnik přímky a kulové plochy (řešení), Válcová plocha, rotační válec v obecné poloze (řešení)

8.12. - Kulová plocha: tečná rovina v bodě na ploše, řez obecní rovinou (řešení). Př. 37 (řešení), Př. 43 (řešení)

1.12. - Kulová plocha: zobrazení v Mongeovom promítání, dourčení bodu na ploše.
Písemka (kuželosečky).

Kompletní přehledy kuželoseček: Elipsa, Hyperbola Parabola

24.11. - Parabola: ohnisková definice a vlastnosti, hyperoskulační kružnice, tečna, normála, subtangenta, subnormála; tečna daným bodem a daným směrem.

10.11. - Hyperbola: hyperoskulační kružnice, průvodiče bodu, řídicí a vrcholová kružnice; tečna daným bodem a daným směrem
Domácí úkol: Sb. 45/8,9,10, 47/27,28

3.11. - Elipsa jako kružnice v afinitě: Rytzova k-ce, Hyperbola: ohnisková definice a vlastnosti.
Domácí úkol: Doplnit Rytzovu k-ci, Sb. 45/5,6,7

27.10. - Písemka (HO kružnice, tečny daným bodem), Elipsa jako kružnice v afinitě: obraz kružnice v Mongeovom promítání, trojúhelníková a proužková k-ce.

20.10. - Tečna elipsy: průvodiče bodu, řídicí a vrcholová kružnice; tečna daným bodem a daným směrem
Domácí úkol: Sb. 46/19,20,21,22

13.10. - Kuželosečky: zadání rovnicí, klasifikace řezů kuželové plochy - applet v Geogebře. Elipsa: ohnisková definice a vlastnosti; zahradnická a bodová k-ce, k-ce hyperoskulačních kružnic ve vrcholech.
Domácí úkol: Sb. 43/1,2,3,4 + u 2 příkladů narýsovat i hyperoskulační kružnice.
Užitečné zdroje (taky pro další hodiny): http://mdg.vsb.cz/jdolezal/StudOpory/Geometrie/Krivky/Kuzelosecky/Kuzelosecky.html

6.10. - Písemka (Mongeovo promítání), příklady s užitím 3. průmětny

22.9. - Mongeovo promítání: Třetí hlavní a vedlejší průmětna - studijní materiál
DÚ = Sb. 163,164,168

8.9. - Opakování mongeova promítaní: způsob promítání, polohové vlastnosti, metrické vlastnosti, sklápění, otáčení - studijní materiál
Domáci úkol:
DÚ 1 = Př.4. Vzorový test FA ČVUT
DÚ 2