Naspäť

Analytická geometrie III

Analytická geometrie III, LS 2022/2023


Obecné informace

Sledujte aktivně tyto stránky a moodle kurz (příhlášení do moodle vpravo nahoře a pak přihlášení sama sebe do kurzu bez hesla).

Další informace o průběhu výuky, zadání domácí práce a přípravy budou v moodle.

Informace pro studenty:

Podmínky plnění: aktivní účast na výuce a online výuce a správně vyřešit a odevzdat 2 sady domácích úkolů, budou postupně doplněny.
Zkouška: Písemná část - splnění testu na alespoň 60%. Délka testu je 2 hodiny. Během písemky je povoleno používat libovolnou tištěnou/psanou literatúru. Ústní část - 2 otázky na probírána témata.

Seznam pojmů a vět k ústní zkoušce 2020/21
1. sada d.ú. - termín odevzdání do 09.4.2023
dobrovolná sada (předkuželosečky)
2. sada d.ú. - termín odevzdání do 21.5.2023 a současně nejpozději týden před písemkou

Přednáška (bude postupně aktualizováno):

Prezentace - Afinní a euklidovský prostor, zobrazení
Prezentace - Projektivní rozšíření euklidovského prostoru, kuželosečky a kvadriky (update 07.05.2121)
Klasifikace 3D shodností v .ggb (verze 5+)
Eulerovy úhly v .ggb (verze 5+)
Příklady k procvičení z minulých let (od M. Holíkové)
Meziřádky mezi kuželosečkami + příklady: Př.1 , Př.2 , Př.3

Příklady a řešení z Geometrie II

Příklady na matice kolineace s řešením

Ponceletův princip (update 12.11.2018)

Kolineární zobrazení - příklad z cvičení

Topologie projektivního rozšíření reálné roviny ~ (Möbiův proužek + kruh)


Bylo:


Literatura:

Stehlíková N., Hejný M., Jirotková D.: Úvod do studia analytické geometrie, Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2005. (viz moodle)
Sekanina M., Boček L., Kočandrle M., Šedivý J.: Geometrie I, II, Praha: SPN 1986,1988.
Lávička M.: Geometrie 1, Geometrie 2

skripta na stránkách prof. Janyšky