Naspäť

Neformální seminář studentů deskriptivy

LS 2015/2016 - St 16:30, 18:00, seminární místnost KDM (K 432, 4. patro)


Materiály a pomůcky pro výuku DG

Webové stránky, dostupné sbírky a učebnice, modely, pomůcky atď.

Srdečně zváni jsou i vyučující katedry a další zájemci.

středa 13. 4., 16:30, seminárka KDM


Na setkání se těší
Anna Otrubová, 2. ročník nav. mag. studia
Filip Beran, 2. roč ník nav. mag. studia
Michal Zamboj, doktorand KDM

Bylo:

25.5. - Sdílení materiálů k výuce DG (zejména web), vytvoření interní databázy stažených i vlastních příkladů a materiálů. Pojídání štrůdlu. 23.3. - Studium DG u nás a v zahraničí: seznam škol v ČR, Německu, Rakousku, Francii, Slovensku, který je možno dále doplňovat (viz materiály). Programy a smlouvy pro studijum na jiných školách. Taky sme diskutovali o tom jaké ponětí DG a studijní plán je na jednotlivých školách v porovnání s UK.
9.3. - Definice DG, dnes a v minulosti, souvislosti a propojení jinými geometriemi – syntetickou, algebraickou, konstruktivní, projektivní, počítačovou, diferenciální…
24.2. - Úvodní setkání - seznámení, sdílení zkušeností a návrhů na předměty blízké oboru

Materiály/ Literatura:

Seznam škol s výukou DG
Definice DG
Sobotka 1906, pdf
Kadeřávek - Klíma - Kounovský 1954, pdf
Kounovský - Vyčichlo, pdf
Urban 1965, pdf
DG: Past to Future, Migliari 2012, pdf
Zaměření výuky geometrie na vysokých školách technických, Urban 1968, dml pdf
O významu a budoucnosti deskriptivní geometrie, Havlíček, 1970, dml pdf