Informace k přednášce Úvod do klasických a moderních metod šifrování ALG082

Výběrová přednáška především pro studenty 1. a 2. ročníku všech oborů.

Místo a čas

Posluchárna K1, budova Sokolovská 83,  středa, 14,00.

Konzultace

Možno domluvit osobně po přednášce, e-mailem nebo telefonem 2 2191 3240.

Zkoušky

Termíny v červnu budou dva, ve dnech 11.6. a 26.6., vždy ve 14 hodin v posluchárně K1. Zkouška bude písemná, z látky probírané na přednáškách. Skládat zkoušku luštěním šifer nebude v tomto školním roce možné.  On-line přihlášky ke zkoušce. Výsledky zkoušky ze dne 11.6., 26.6., 17.9.

Texty k jednotlivým tématům

Materiály z předchozích let jsou  zde.

 1. Místo úvodu, ps, dvi, pdf
 2. Základní pojmy, ps, dvi, pdf
 3. Jednoduchá záměna, ps, dvi, pdf. Výborným a srozumitelně napsaným úvodem do strojového řešení jednoduché záměny je studentská práce Thomase Jakobsena. Několik složitějších algoritmů pro řešení jednoduché záměny založených na různých heuristikách najdete zde a zde. Andrew Clark napsal o těchto algoritmech také doktorskou disertaci, která obsahuje podrobnější informace o heuristických algoritmech.
 4. Periodický klíč, ps, dvi, pdf. Rozsáhlý úvod do klasické kryptologie najdete zde.
 5. První přednáška RNDr. Vlastimila Klímy, pdf, nová aktualizace 19.4.2005.
 6. Druhá přednáška RNDr. Vlastimila Klímy, pdf, nová aktualizace 19.4.2005.
 7. Třetí přednáška RNDr. Vlastimila Klímy, pdf, nová aktualizace 27.4.2005.  
 8. Generátory náhodných a pseudonáhodných čísel, ps, dvi
 9. První přednáška Ing. Tomáše Rosy, prezentace
 10. Druhá přednáška Ing. Tomáše Rosy, prezentace
 11. Elektronický podpis, první přednáška Mgr. Pavla Vondrušky pdf, dva programy, které budou použity na přednášce, jsou zde a zde
 12. Standardy a normy, druhá přednáška Mgr. Pavla Vondrušky pdf (1 MB), verze téže příručky s méně obrázky (pouze 626kB) opět v pdf
 13. Enigma, ps, dvi, pdf.  Další informace: simulátor Enigmy ke stažení, popis Enigmy v angličtině s obrázky (+ mnoho dalších informací), ukázky z českého překladu Velké knihy kódů a šifer od Simona Singha, kapitoly o Enigmě, článek Mariana Rejewského. Zde najdete presentaci k mé přednášce o Enigmě. Předchůdci Enigmy od Mgr. Pavla Vondrušky. NOVĚ: prezentace k aktualizované přednášce o polské rekonstrukci Enigmy.
 14. Kvantová kryptografie, presentace k přednášce Tomáše Rosy, Ph.D., POZOR – NOVÁ VERZE ze dne 12.4.2006
 15. Úvod do kryptoanalýzy, presentace k přednášce Tomáše Rosy, Ph.D., POZOR – NOVĚ ze dne 26.5.2006
 16. Bezpečnost mobilních sítí, presentace k přednášce Ari Vesanena z University of Oulu, Finsko, přednáška byla 19.5.2004.

Předběžný program přednášek

21.2.

Klasické šifry I, Jiří Tůma

28.2.

Klasické šifry II, Jiří Tůma

  7.3.

Enigma I, Jiří Tůma

14.3.

Enigma II, Jiří Tůma

21.3.

Symetrická kryptografie I, RNDr. Vlastimil Klíma

28.3.

Symetrická kryptografie II, RNDr. Vlastimil Klíma

4.4.

Přednáška se nekoná

11.4.

Hašovací funkce, RNDr. Vlastimil Klíma

18.4.

Asymetrická kryptografie I, Jiří Tůma

25.4.

Asymetrická kryptografie II, Jiří Tůma

2.5.

Standardy a normy, Mgr. Pavel Vondruška

9.5.

Elektronický podpis, Mgr. Pavel Vondruška

16.5.

Rektorský den

23.5.

Kvantová kryptografie, Tomáš Rosa, Ph.D.