Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics

Konzultace

Konzultační hodiny: dle dohody

Doporučená literatura týkající se vzdělání a vědy

U. Eco Jméno růže
U. Eco Jak napsat diplomovou práci
K.P. Liessmann Teorie nevzdělanosti
K.P. Liessmann Hodina duchů
P. Johnson Tvůrci
K. Popper Logika vědeckého bádání
L. Smolin Fyzika v potížích
P.K. Feyerabend Against method
P.K. Feyerabend Tři dialogy o vědění
P.K. Feyerabend Tyranny of science
I. Lakatos Proofs and refutations (Logic of mathematical discovery)
G. Hardy Obrana matematikova
T. Kuhn The structure of scientific revolutions
R. Feynman Surely you're joking, Mr. Feynman
V. Kolman Filosofie čísla
V. Kolman Idea, číslo, pravidlo
V. Kolman a R. Roreitner (editoři) O špatném nekonečnu
A. Rényi Dialogy o matematice
S. Komárek Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech
S. Komárek Eseje o lidských duších a společnosti I, II
S. Komárek Mandaríni
J. Peregrin a V. Svoboda Od jazyka k logice
G. Orwell Uvnitř velryby a jiné eseje
P. Kosatík Česká inteligence
N. Wiener I am a mathematician
V. Havel O lidskou identitu
Z. Neubauer O čem je věda
Z. Neubauer Bůh a příroda
J.S. Rosenthal Zasažen bleskem
Z. Kratochvíl Filozofie mezi mýtem a vědou
Z. Kratochvíl Výchova, zřejmost, vědomí (Poznámky k filosofii výchovy)
J. Peregrin Filozofie a jazyk
H. Weyl Philosophy of mathematics and natural science
H. Weyl Nature and mind
S. Shapiro Philosophy of mathematics: Structure and ontology
M. Polanyi Science, faith and society
H. Poincaré The value of science
C.S. Lewis Přípitek zkušeného ďábla
P. Vopěnka Horizonty nekonečna
P. Vopěnka Hádání v hospodě
M. Spitzer Digitální demence
J. Jirsa (editor) Idea university
A. Einstein and L. Infeld The evolution of physics: The growth of ideas from early concepts to relativity and quanta
J. Fiala (editor) Obnova ideje univerzity
T. Sarazzin Německo páchá sebevraždu
T. Sarazzin Teror ctnosti
C. Stoll High-tech heretic
O. Sacks Na čem si stojím
S. Singh The Simpsons and their mathematical secrets
S. Krantz How to teach mathematics
P. Sousedík, D. Svoboda Je matematika věda?: Mezi formalismem a strukturalismem
C. Rovelli Reality is not what it seems: the journey to quantum gravity
C. Rovelli Helgoland: O vzniku a smyslu kvantové teorie
R. Cardal Myslet v diktatuře korektnosti
Kolektiv autorů Spor o matematizaci světa
Marek Vácha Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis
Holger Gutschmidt René Descartes - filosofie a věda: Kritický úvod do jeho myšlení

Případní zájemci o výše uvedenou literaturu se na mě mohou obrátit.