Témata pro bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci jsou v SISu.


Po osobní domluvě lze vypsat bakalářskou, diplomovou či doktorskou práci na jakékoliv téma. I u vypsaných témat je však vhodné si o věci osobně pohovořit.

Doktorské práce

Jakub Rondoš, Vektorová integrální reprezentace, 2017-2021.


Pavel Ludvík, Izometrická a izomorfní klasifikace prostorů spojitých a baireovských afinních funkcí, 2008-2014.


Miroslav Kačena, Topologické a deskriptívné metódy v teórii funkčných a Banachových priestorov, 2007-2011.

Diplomové práce

Martin Surma, Maticová Kreinova-Milmanova věta, 2019-2020.


David Vondrouš, Borelovské množiny v topologických prostorech, 2018-2019.


Jakub Rondoš, Integrální reprezentace prostorů vektorových spojitých funkcí, 2015-2017.


Tomáš Penk, Integrální reprezentace operátorových algeber, 2011-2013.


Jindřich Lechner, Jamesova věta a problém hranice, 2010-2013.


Michal Rolínek, Kvantitativní slabá kompaktnost, 2010-2012.


Miroslav Jetleb, Martingaly na Cantorově diskontinuu, 2010-2012.


Zdeněk Jaroň, Vlastnosti Poulsenových simplexů, 2009-2012.


Aleš Holub, Zobecněné limity afinních funkcí, 2008-2012.


Jana Šišláková, Nekomutativní Choquetova teorie, 2008-2011.


Martin Slavata, Prostory spojitých funkcí v topologii bodové konvergence, 2007-2010.


Pavel Ludvík, Izomorfní vlastnosti prostorů spojitých afinních funkcí, 2006-2008.


Jiří Cepák, Radon-Nikodýmovy kompaktní prostory, 2006-2008.


Miroslav Kačena, Topologické vlastnosti kompaktních konvexních množin, 2005-2007.

Bakalářské práce

Aleš Bartolomějev, Charakterizace funkcí první Baireovy třídy, 2019-2021.


Ladislav Drážný, Kompaktní a slabě kompaktní operátory v Banachových prostorech funkcí, 2020-2021.


Martin Minasjan, Řady v Banachových prostorech, 2017-2019.


Filip Konopka, Neabsolutní konvergence Newtonova integrálu, 2017-2019.


Emil Skříšovský, Tlusté množiny v Banachových prostorech, 2016-2017.


Jakub Rondoš, Desintegrace kategorie v duchu Kuratowského-Ulamovy věty, 2014-2015.


Ladislav Starý, Konvergence pravděpodobnostních měr, 2011-2012.


Vojtěch Kovařík, Limitní chování Nashovy rovnováhy, 2011-2012.


Břetislav Skovajsa, Perfektní funkce první třídy, 2011-2012.


Matěj Novotný, Operátory skládání na prostorech funkcí, 2010-2011.


Miroslav Jetleb, Věty o pevných bodech v teorii her, 2008-2010.


Lukáš Adam, Konvexní analýza v optimalizaci, 2007-2008.