Odborné zájmy

Funkcionální analýza-integrální reprezentace konvexních množin; Choquetova teorie a její souvislost s teorií potenciálu; topologické vlastnosti kompaktních konvexních množin; Banachovy prostory a operátorové prostory-jejich geometrické a topologické vlastnosti; deskriptivní teorie množin v neseparabilních a nemetrizovatelných prostorech; borelovské a baireovské množiny.

Curriculum Vitae

Životopis