Akademický senát MFF


Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. AS MFF UK schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.


Jakožto člena Zaměstnanecké komory Akademického senátu MFF se proto nerozpakujte mě kontaktovat.


Odkaz na stránky AS MFF je zde.