Operátorové prostory

Anotace

Přednáška se věnuje operátorovým prostorům. Přednáška se zaobírá úplně omezenými a pozitivními operátory, základní reprezentační větou a tvrzeními Hahn-Banachovského typu. Zde jsou stručné anotace zimního a letního semestru.


Přednáška může být proslovena anglicky.

Literatura

E.G. Effros and Z.-J. Ruan Operator spaces