Obecná topologie 1

Anotace

Přednáška se věnuje základním informacím o topologických prostorech.

Zkoušky a zápočty

Termíny zkoušek jsou vypsány v SISu. V případě potřeby je možné zkoušku absolvovat i v letním semestru. Zápočet dostane každý student zapsaný v kurzu, který úspěšně složí zkoušku.


Zkouška má pouze ústní část, která sestává ze dvou přehledových teoretických otázek a jednoho příkladu.


Seznam otázek: Seznam otázek (Poslední změna dne 18.12.2023).

Konzultace

Konzultace probíhají na základě domluvy.

Přednáška (ZS 2023/2024)

Text k přednášce: Topologie (Tato předběžná verze bude během semestru upravována. Poslední změna dne 11.1.2024).


Poznámky k přednášce dle Bena Vejnara: Přednáška dle Bena Vejnara (Poslední změna dne 9.11.2023).


Náměty ke cvičení dle Bena Vejnara: Cvičení (Poslední změna dne 4.10.2023).