Komutativní harmonická analýza

Anotace

Přednáška se věnuje harmonické analýze na komutativních grupách.

Zkoušky a zápočty

Termíny zkoušek budou vypsány v SISu. V případě potřeby bude vypsán ještě jeden termín v září.


Zkouška má pouze ústní část.

Konzultace

Konzultace jsou možné buď prezenční nebo distanční.

Přednáška

Text k přednášce: Funkcionální analýza (Tato předběžná verze bude během semestru upravována. Poslední změna dne 2.2.2021).

Literatura

W. Rudin Fourier analysis on groups