MFF UK

Matematika I pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Předpokládané znalosti


Seminář z matematické analýzy I


Doporučená literatura


Upozornění: Udělování zápočtů bylo ukončeno. Výsledky jsou zapsány v SISu.


Ke stažení:

Texty k přednáškám
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady počítané na supersemináři
- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Rozdělení do seminářů

Podmínky získání zápočtu


Statistika výsledků zápočtových písemek


Informace ke zkouškám: Zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly a v tomto akademickém roce již žádné další nebudou.


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti)


Uznávání zkoušek

Uznávání zkoušek

Splnění kontroly studia předmětu Matematika I je možné uznat v těchto případech:

  • Student v minulosti úspěšně absolvoval tento předmět na IES FSV UK. V tom případě uznání provádí přímo garant.
  • Student v minulosti úspěšně absolvoval odpovídající předmět na MFF UK. O tom, zda je daný předmět odpovídající, rozhodne přednášející. Orientačně platí, že odpovídající je první semestr předmětu Matematická analýza. V tomto případě student nejprve kontaktuje přednášejícího.


V jiných případech splnění kontroly studia předmětu Matematika I uznáno být nemůže. Zejména ho nelze uznat v případě absolvování přednášek z matematiky na jiných vysokých školách.