MFF UK

Matematika I pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Předpokládané znalosti


Seminář z matematické analýzy I


Doporučená literatura


Upozornění: Udělování zápočtů bylo ukončeno. Výsledky jsou zapsány v SISu.


Ke stažení:

Texty k přednáškám
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady počítané na supersemináři
- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Rozdělení do seminářů

Podmínky získání zápočtu


Statistika výsledků zápočtových písemek


Informace ke zkouškám: Zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly a v tomto akademickém roce již žádné další nebudou.


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti)


Uznávání zkoušek

Seznamy zkouškových otázek z Matematiky I

Seznamy klíčových pojmů, definic a vět
(k první, druhé a čtvrté otázce) - postscript,pdf


Poznámka: Ve výše uvedeném seznamu jsou u definic uvedena čísla oddílů, v nichž byly uvedeny na přednášce, u vět jsou uvedena jejich čísla dle přednášky.


Ukázky čtveřic tvrzení k třetí otázce - postscript,pdf


Seznamy čtveřic tvrzení k třetí otázce - postscript,pdf