MFF UK

Matematika I pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Předpokládané znalosti


Seminář z matematické analýzy I


Doporučená literatura


Upozornění: Udělování zápočtů bylo ukončeno. Výsledky jsou zapsány v SISu.


Ke stažení:

Texty k přednáškám
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady počítané na supersemináři
- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Rozdělení do seminářů

Podmínky získání zápočtu


Statistika výsledků zápočtových písemek


Informace ke zkouškám: Zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly a v tomto akademickém roce již žádné další nebudou.


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti)


Uznávání zkoušek

Doporučená literatura

Doporučená literatura je uvedena v SISu. Zde uvádím podrobnější informace.


Základní publikace: Hájková, John, Kalenda, Zelený: Matematika, Matfyzpress, Praha 2006, a to kapitoly 1-4 a začátek kapitoly 5. (Letos se začátek kapitoly asi nestihne, jelikož odpadnou 3 přednášky kvůli státním svátkům a imatrikulaci.)
Použitelná je i předchozí verze Hájková, John, Zelený: Matematika, Karolinum, Praha 2000, 2003.
Brzy by mělo vyjít nové, mírně upravené vydání.

Kapitoly 1-7 nového vydání jsou zde.


Příklady k procvičování je možné najít ve skriptech Kopáček a kol.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky I, Matfyzpress, Praha 2005, a to v kapitolách 1, 2, oddílech 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 a kapitole 6.
Upozornění: Některé z příkladů v těchto skriptech přesahují rámec Matematiky I. V případě nejasností je vhodná konzultace s cvičícím nebo přednášejícím.