MFF UK

Matematika I pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Předpokládané znalosti


Seminář z matematické analýzy I


Doporučená literatura


Upozornění: Udělování zápočtů bylo ukončeno. Výsledky jsou zapsány v SISu.


Ke stažení:

Texty k přednáškám
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady počítané na supersemináři
- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Rozdělení do seminářů

Podmínky získání zápočtu


Statistika výsledků zápočtových písemek


Informace ke zkouškám: Zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly a v tomto akademickém roce již žádné další nebudou.


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti)


Uznávání zkoušek

Seminář z matematické analýzy I (JEB058)

Seminář slouží k zopakování a procvičení početních technik středoškolské matematiky, jejichž zvládnutí je nezbytné pro smysluplné studium Matematiky I. Zaměřuje se tedy zejména na typy příkladů zmíněné v předpokládaných znalostech.


Za tento seminář lze získat 3 kredity. V tomto semestru ho vede Mgr. Svatopluk Svoboda.


Na výuku tohoto semináře jsou studenti rozděleni do dvou skupin v rozvrhu označených jako S1 (úterý večer) a S2 (středa večer). Přiřazení do kruhu odpovídá rozdělení do kruhů na cvičení z Matematiky I následovně: Do kruhu S1 by měli chodit zájemci z kruhů S1 až S3, do kruhu S2 zájemci z kruhů S4 až S6.