MFF UK

Matematika I pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Předpokládané znalosti


Seminář z matematické analýzy I


Doporučená literatura


Upozornění: Udělování zápočtů bylo ukončeno. Výsledky jsou zapsány v SISu.


Ke stažení:

Texty k přednáškám
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady počítané na supersemináři
- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Rozdělení do seminářů

Podmínky získání zápočtu


Statistika výsledků zápočtových písemek


Informace ke zkouškám: Zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly a v tomto akademickém roce již žádné další nebudou.


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti)


Uznávání zkoušek

Statistika výsledků zápočtových písemek

Písemka číslo1 2345
Psalo studentů1981971194021
Úspěšně napsalo134110801910
Dosud se pokusilo198200200200200
Zápočet již získalo078138157167
Právě jednu písemku úspěšně napsalo13488452616
Žádnou písemku úspěšně nenapsalo6434171717


Poznámky k výsledkům po páté písemce:
  • 14 studentů psalo všechny tři řádné písemky, přičemž ani jednu z nich úspěšně nenapsali. Ti zápočet nezískali. To je uvedeno v SISu s datem 6.12.2010.
  • 3 studenti psali aspoň jednu z řádných písemek, ne však všechny tři, a přitom žádnou z nich nenapsali úspěšně. Žádný z nich mne nekontaktoval, ani nepřišel na opravnou písemku. Proto zápočet nezískali. To je uvedeno v SISU s datem 13.12.2010.
  • 138 studentů získalo zápočet za řádné písemky. Ti ho mají zapsán v SISu s datem 1.12.2010.
  • 19 studentů získalo zápočet po první opravné písemce. Ti ho mají zapsán v SISu s datem 13.12.2010.
  • 10 studentů získalo zápočet po druhé opravné písemce. Ti ho mají zapsán v SISu s datem 5.1.2011. 5 studentů úspěšně napsalo právě jednu písemku a nepřišlo na druhou opravnou písemku. Ti zápočet nezískali, což je uvedeno v SISu s datem 5.1.2011. 11 studentů psalo druhou opravnou písemku, ale neuspělo u ní. Příležitost prohlédnout si svou písemku nikdo z nich nevyužil. Ti tedy zápočet nezískali, což je zapsáno v SISu s datem 7.1.2011.

    Upozornění: Pokud se někdo domnívá, že má v SISu zapsaný chybný výsledek, nebo naopak nemá zapsaný zápočet, který ve skutečnosti získal, ať mne kontaktuje co nejdříve, abych mohl skutečnost prověřit a případně zápis opravit.