MFF UK

Matematika I pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Předpokládané znalosti


Seminář z matematické analýzy I


Doporučená literatura


Upozornění: Udělování zápočtů bylo ukončeno. Výsledky jsou zapsány v SISu.


Ke stažení:

Texty k přednáškám
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady počítané na supersemináři
- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Rozdělení do seminářů

Podmínky získání zápočtu


Statistika výsledků zápočtových písemek


Informace ke zkouškám: Zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly a v tomto akademickém roce již žádné další nebudou.


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti)


Uznávání zkoušek

Základní informace o přednáškách a cvičeních

Předmět je vyučován v rozsahu 4/4, tj. dvě dvouhodinovky přednášky (v rozvrhu označené P1 a P2) a dvě dvouhodinovky cvičení.


Jedna dvouhodinovka cvičení, v rozvrhu označena jako SuperS (lidově superseminář), je určena pro všechny studenty a bude věnována počítání vzorových příkladů, výkladu a ilustraci základních početních metod.


Na druhou dvouhodinovku cvičení jsou studenti rozděleni do kruhů v rozvrhu označených S1 až S7.


Kruhy S1 až S6 jsou určeny pro studenty prvního ročníku. Rozdělení studentů do kruhů je uvedeno zde.


Kruh S7 je určen pro studenty druhého ročníku, kteří v loňském roce nesložili zkoušku z Matematiky I.