MFF UK

Matematika I pro IES FSV UK

Informace ve Studijním informačním systému


Základní informace o přednáškách a cvičeních


Předpokládané znalosti


Seminář z matematické analýzy I


Doporučená literatura


Upozornění: Udělování zápočtů bylo ukončeno. Výsledky jsou zapsány v SISu.


Ke stažení:

Texty k přednáškám
Prezentace promítané na přednáškách
Seznamy zkouškových otázek
Příklady počítané na supersemináři
- postscript,pdf
Řecká abeceda (matematikům nestačí latinka) - postscript,pdf
Rozdělení do seminářů

Podmínky získání zápočtu


Statistika výsledků zápočtových písemek


Informace ke zkouškám: Zkoušení bylo ukončeno, všechny termíny již proběhly a v tomto akademickém roce již žádné další nebudou.


Zadání a výsledky zkouškových písemek (včetně statistiky úspěšnosti)


Uznávání zkoušek

Podmínky získání zápočtu

Během semestru se budou psát tři řádné zápočtové písemky na jednotlivých cvičeních a dvě opravné mimo výuku. Každá z písemek bude sestávat ze tří příkladů, na řešení bude 30 minut. Půjde o příklady z tzv. středoškolské matematiky (viz předpokládané znalosti). Typické příklady, které se v písemkách mohou objevit lze nalézt v textu dr. Johanise (zde)


Za úspěšné napsání písemky se považuje bezchybné vyřešení alespoň dvou příkladů ze tří zadaných.


Nutnou a postačující podmínkou získání zápočtu je úspěšné napsání alespoň dvou písemek, z toho alespoň jedné ze tří řádných na cvičení svého kruhu.


Tedy:

  • Kdo ze tří řádných písemek úspěšně napíše alespoň dvě, získá zápočet.
  • Kdo ze tří řádných písemek úspěšně nenapíše žádnou, zápočet nezíská.
  • Kdo ze tří řádných písemek úspěšně napíše právě jednu, může využít dvou opravných písemek. Zápočet pak získá, právě když ze dvou opravných úspěšně napíše alespoň jednu.


Výjimka z uvedených podmínek je možná jen v případě, že se student z vážných důvodů nezúčastní některé z řádných písemek. V tom případě může využít opravných písemek, i když úspěšně nenapíše žádnou z řádných písemek. Pak ovšem pro získání zápočtu musí úspěšně napsat obě opravné písemky.
Podmínky jsou natolik mírné, že žádné jiné výjimky se nepřipouští.


Termíny řádných zápočtových písemek:

2. týden semestru, tj. týden od 4.10.2010

6. týden semestru, tj. týden od 1.11.2010

9. týden semestru, tj. týden od 22.11.2010


Termíny opravných zápočtových písemek:

První opravná písemka: Pátek 10.12.2010 od 15:40 v posluchárně 109.

Druhá opravná písemka: Středa 5.1.2011 od 8:30 v posluchárně 109.