David Stanovský    //   

ALGEBRA (2021/22)

Program:

 1. Elementární teorie čísel
 2. Základní algebraické objekty - obecné obory, elementární teorie polynomů, číselné obory
 3. Abstraktní teorie dělitelnosti - zobecněná základní věta aritmetiky a Eukleidův algoritmus pro obecné obory, obory hlavních ideálů
 4. Algebra polynomů - ireducibilní rozklady polynomů, modulární aritmetika a konečná tělesa, symetrické polynomy a základní věta algebry
 5. Teorie grup - Lagrangeova věta, cyklické grupy, grupy symetrií, působení na množině a Burnsideova věta, faktorgrupy a řešitelnost
 6. Tělesová rozšíření a Galoisova teorie - rozšíření konečného stupně, algebraické a transcendentní prvky, konstrukce pravítkem a kružítkem, Galoisovy grupy a (ne)existence vzorců pro řešení polynomiálních rovnic

Základní literatura: skripta Algebra 22 (finální)

NEW NEW NEW Velmi provizorní sbírka dodatečných úloh (čtěte pozorně úvodní text) NEW NEW NEW

NEW NEW NEW Požadavky ke zkoušce (finální) NEW NEW NEW

Kvízy: body

výsledky zápočtových testů

Program (přesný minulý, předběžný budoucí - počítejte s drobnými posuny):

téma přednášky skripta slajdy téma cvičení kvíz
16.2.+17.2. Elementární teorie čísel: NSD, základní věta aritmetiky, kongruence, Eulerova věta, čínská věta o zbytcích. sekce 1 1 Eukleidův algoritmus, kongruence. výsledky
23.2.+24.2. Základní algebraické struktury: okruhy, obory a tělesa, příklady, základní vlatnosti, izomorfismus, podílová tělesa.
Polynomy: definice, dělení se zbytkem, kořeny a dělitelnost.
sekce 2, 3.1-3.4 2-4 Eulerova věta, čínská věta o zbytcích. výsledky
2.3.+3.3. Polynomy: algebraická a transcendentní čísla
Číselné obory: Okruhová a tělesová rozšíření, norma v kvadratických rozšířeních.
Základní pojmy teorie dělitelnosti: asociované prvky, NSD.
sekce 3.6, 4, 5.1, 5.2 2-4, 5 Základní algebraické struktury; obory polynomů, kořeny. výsledky
9.3.+10.3. Základní pojmy teorie dělitelnosti: ireducibilní rozklady.
Gaussovské obory, zobecnění základní věty aritmetiky.
Obecný Eukleidův algoritmus, obory hlavních ideálů.
sekce 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 5, 6, 7 Číselné obory: dělení se zbytkem, ireducibilní rozklady, NSD výsledky
16.3.+17.3. Hierarchie oborů z hlediska dělitelnosti. Řešení diofantických rovnic v rozšířeních.
Racionální kořeny, Eisensteinovo kritérium. Gaussova věta.
Čínská věta o zbytcích pro polynomy.
sekce 7.2, 7.3, 6.3, 8, 9.1 7, 8, 9.1 Polynomy: kořeny, ireducibilní rozklady, NSD výsledky
23.3.+24.3. Modulární aritmetika na polynomech: čínská věta o zbytcích, faktorokruh, kořenová nadtělesa, konečná tělesa a jejich aplikace, sdílení tajemství.
Symetrické polynomy a Vietovy vztahy.
sekce 9, 10, 11 9.1, 9.2-3, 11-12 Gaussovo lemma, čínská věta o zbytcích pro polynomy. výsledky
30.3.+31.3. Symetrické polynomy (Gaussův algoritmus). Základní věta algebry.
Grupy: definice a příklady grup.
sekce 11, 12, 13 11-12, 13-15 Faktorokruhy, konečná tělesa. výsledky
6.4.+7.4. Mocniny a řád. Podgrupy: generátory, Lagrangeova věta.
Grupové homomorfismy.
sekce 14.1, 14.2, 15.1 13-15 Symetrické polynomy a Vietovy vztahy. Opakování k testu NEBO Permutační grupy. výsledky
13.4.+14.4. ZÁPOČTOVÝ TEST (13.4.) Quo vadis mathematica.
Izomorfismus a neizomorfismus, klasifikační věty, malé grupy.,,
sekce 15.2-15.40 13-15, 15.4 Permutační grupy. Podgrupy, generátory, homomorfismy. kvíz nebude
20.4.+21.4. Struktura cyklických grup, výpočetní aspekty a aplikace diskrétního logaritmu.
Symetrie. Působení grupy na množině a Burnsideova věta.
sekce 16, 17.1, 18 16, 18 Homomorfismy, izomorfismus. Struktura grup Zn*. výsledky
27.4.+28.4. Cauchyova věta. Normální podgrupy, faktorgrupy, řešitelné grupy.
Okruhové homomorfismy a faktorokruhy.
sekce 18.3, 19, 20 18.3,19, 20 Symetrie krychle (viz 17.1). Působení grupy na množině a Burnsideova věta. výsledky
4.5.+5.5. Tělesová rozšíření: algebraická čísla, stupeň, minimální polynom.
Konstrukce pravítkem a kružítkem.
sekce 21-23 21-22, 23 Faktorgrupy a faktorokruhy. výsledky
11.5.+12.5. --- REKTORSKÝ DEN ---
Izomorfismy kořenových a rozkladových nadtěles, klasifikace konečných těles.
sekce 24 24 --- REKTORSKÝ DEN --- kvíz nebude
18.5.+19.5. Galoisovy grupy
(Ne)řešitelnost polynomiálních rovnic v radikálech.
sekce 25, 26
Al Chvárizmí: Aritmetický a algebraický traktát
25, 26 Minimální polynomy, stupeň tělesových rozšíření. výsledky

Zápočet: zápočtový test, standardní termín na přednášce 13.4., opravné termíny 2.5., 20.5. Podrobné informace jsou zde.
Řešení: první test, druhý test

Zkouška: 10% kvízy, 72% písemný test, 18% ústní zkouška.

 • kvízy: zadávány každý týden, max. 1 bod, počítá se 10 nejlepších skóre
 • Požadavky ke zkoušce
 • Ukázka tři roky starých testů: ZS, LS. Formát bude trochu jiný, ale můžete vypozorovat styl otázek.
 • Konzultace: Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se přijít zeptat! (Pokud možno dříve, než za tuto neznalost budete penalizováni u zkoušky.) Na konzultaci můžete přijít kdykoliv po předchozí domluvě emailem.

  Doporučené doplňující a navazující kurzy:

  • Proseminář z algebry (NMAG261) bude obsahovat různá témata prohlubující, doplňující a rozšiřující probíranou látku - teorie i aplikace. Proseminář je doporučen všem studentům, kteří se v dalším studiu setkají s algebrou (tj. zejména studenti struktur a MIT), ale i těm, kteří zatím váhají s výběrem oboru.
  • Další doporučené kurzy, kde najdete využití algebry, jsou Teorie čísel a Kryptografické systémy (povinné pro obor MIT).