Recent Changes - Search:

Výuka

Mat. analýza II (F)

Lin. algebra II (F)

Variace na invarianci

Starší výuka


Fakulta

Tajemník MÚUK


MatProsZS1516

Matematický proseminář, NMUM161, ZS 2015/16

Dvě paralelky, jedna pondělí 17:20, T9, druhá středa 14:00, M3

Sady úloh

Tabulky účasti u tabule a výsledky testů

Zápočet

Pro udělení zápočtu musí být splněna zároveň dvě kritéria:

  • aktivní účast na prosemináři - pokud medián počtu účastí u tabule v dané paralelce je M, pak alespoň M-1 účastí u tabule.
  • úspěšné napsání zápočtové písemky v týdnu 14. - 18. 12., jedna opravná písemka bude možná v lednu.

Studijní zdroje

Bude doplněno.

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on December 29, 2015, at 10:41 AM
@]