MFF UK

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Zápočet bude udělen za úplné a správné vypracování dvou domácích úkolů.
 2. Zadání úkolů bude zveřejněno na této webovské stránce. Každý student si z nabízených příkladů jeden dosud volný vybere a rezervuje ho zasláním e-mailu vyučujícímu.
 3. Rezervace je platná, pokud ji vyučující potvrdí v souboru se zadáními. V případě, že o týž příklad má zájem více studentů, bude rezervován pro toho, jehož e-mail dorazil první. Ostatní budou upozorněni na nutnost jiné volby.
 4. V rezervačním e-mailu je možné uvést více příkladů. Rezervován bude první z nich, který je dosud volný (pokud takový existuje).
 5. Řešení zadaného úkolu student vypracuje a odevzdá vyučujícímu ve stanoveném termínu.
 6. Odevzdané řešení musí být rukou psané, nikoli tištěné.
 7. Řešení musí být srozumitelné, všechny kroky přiměřeně zdůvodněné, používané věty z přednášky správně citované.
 8. Vyučující odevzdaná řešení opraví a po té vrátí studentům (zpravidla na dalším cvičení). Na vráceném řešení bude uvedeno, zda bylo správné či zda je potřeba ho nějak doplnit či opravit.
 9. Je-li třeba řešení doplnit či opravit, student tak učiní a odevzdá řešení znovu. Tento postup se bude opakovat, dokud řešení nebude úplné a správné.
 10. Počet oprav daného úkolu není apriori omezen. Student však musí správná řešení všech úkolů odevzdat nejpozději týden před termínem zkoušky, na který se chce přihlásit (do 14.1.2018, chce-li se přihlásit na první termín).
 11. Pokud student nejpozději týden před posledním vypsaným termínem zkoušky neodevzdá správné řešení všech úkolů, získá nezapočteno.


Sada úloh pro první domácí úkol


Sada úloh pro druhý domácí úkol


Statistika úspěšnosti domácích úkolů

(Poslední aktualizace 24.11.2017, 17:01.)


Číslo úkolu1 2
Rezervovalo studentů4833
Odevzdalo371
Správně vyřešilo351
Správně vyřešilo napoprvé231
Opravu odevzdalo13
Správně vyřešilo napodruhé12
Celková statistika
Nějaký úkol rezervovalo49
Aspoň jeden úkol odevzdalo37
Zápočet již získalo1
Správně vyřešilo1 úkol34
0 úkolů2