MFF UK

Statistika výsledků zkoušek

Termín písemky23.1. 30.1.7.2.13.2. 21.5.
Přihlášeno studentů1491895
Neomluveni00011
Přišlo studentů1491884
Písemku psalo1491884
Úspěšně napsalo1361483
Ústní skládalo1361483
Zkoušku složilo1251373
Dosud se pokusilo14223941 43
Zkoušku dosud složilo12173037 40


Rozložení známek
Známka Počet
110
219
311

Celkové výsledky (k 22.5.2018; konečné výsledky):
Počet zapsaných studentů: 49
Počet studentů, kteří si rezervovali aspoň jednu zápočtovou úlohu: 49
Počet studentů, kteří si rezervovali obě zápočtové úlohy: 47
Počet studentů, kteří odevzdali aspoň jednu zápočtovou úlohu: 46
Počet studentů, kteří odevzdali obě zápočtové úlohy: 45
Počet studentů, kteří získali zápočet: 45
Počet studentů, kteří se alespoň jednou přihlásili na zkoušku: 43
Počet studentů, kteří alespoň jednou přišli na zkoušku: 42
Počet studentů, kteří složili zkoušku: 40
         (31 v řádném termínu, 8 na první opravný termín,
          1 na druhý opravný termín)
2 studenti na zkoušku dorazili, ale nesložili ji.
          (1 se pokusil jen jednou, 1 vyčerpal dva termíny).