MFF UK

Obecné informace k organizaci kurzu

Výuka Úvodu do komplexní analýzy zahrnuje výuku dvou předmětů - NMMA301 a NMMA901. Obsah těchto dvou předmětů je totožný a výuka i zkoušení probíhá zároveň. Nicméně tyto dva předměty jsou určeny pro různé skupiny studentů a podmínky pro jejich studium a absolvování se liší.


Předmět NMMA301 je povinným předmětem bakalářského oboru Obecná matematika. Jako předmět s důležitým místem ve studijních plánech má určité prerekvizity.


Předmět NMMA901 má stejný sylabus, ale nemá žádné prerekvizity. Je určen zejména pro studenty informatiky a fyziky, kteří mají o komplexní analýzu zájem nebo ji potřebují ve svém studijním oboru. Tento předmět nemá formální prerekvizity, protože studenti informatiky a fyziky mají odlišné studijní plány. Tato skutečnost však neruší nutnost určitých vstupních znalostí.


Přednáška probíhá ve formátu 2/2, tj. jedna dvouhodinovka přednášky a jedna dvouhodinovka cvičení týdně. Na cvičení jsou studenti rozděleni do dvou kruhů. Rozvrh najdete zde. Rozdělení do kruhů provedou studenti sami prostřednictvím modulu Grupík v SISu.