MFF UK

Informace ke cvičením

Cvičení budou věnována zejména

  • spíše teoretickým příkladům, které ilustrují teorii z přednášky nebo ukazují její aplikace,
  • několika typům příkladů spíše početního typu.


Některé typy početních příkladů slouží zejména k lepšímu pochopení teorie, jiné jsou ukázkou aplikací komplexní analýzy. Hlavní typy příkladů druhého zaměření (které se pak mohou vyskytovat ve zkouškové písemce) budou tyto:

  • určování indexu bodu vzhledem ke křivce;
  • zkoumání kořenů holomorfních funkcí a jejich násobnosti;
  • hledání a klasifikace izolovaných singularit, výpočet reziduí;
  • výpočet křivkového integrálu pomocí Cauchyovy věty, Cauchyova vzorce či reziduové věty;
  • aplikace reziduové věty k výpočtu Newtonových integrálů a sčítání řad;
  • výpočet Laurentova rozvoje funkce holomorfní v mezikruží.


Příklady spíše početního typu ke stažení:
Komplexní rovina, derivace podle komplexní proměnné, elementární funkce
Křivky, křivkový integrál, Cauchyova věta a Cauchyův vzorec
Izolované singularity, rezidua, reziduová věta
Aplikace reziduové věty
Laurentovy řady a rezidua

Příklady spíše teoretické ke stažení:
Ke Kapitole I a II
Ke Kapitole III
Ke Kapitole IV