MFF UK

Doporučená literatura

Základním zdrojem jsou texty k přednášce.


Doplňkovým zdrojem je literatura uvedená v SISu:
[1] Veselý, J.: Komplexní analýza (pro učitele), Karolinum Praha, 2000.
[2] Novák, B.: Analýza v komplexním oboru (skripta), SPN Praha, 1980.
[3] Kopáček, J.: Příklady z matematiky nejen pro fyziky IV, Matfyzpress 2009.
[4] Rudin, W.: Analýza v reálném a komplexním oboru, Academia Praha, 1977; přepracované vydání 2003.


Komentář:

Skripta [2] jsou fakticky nedostupná.
Skripta [1] volí poněkud odlišný přístup k věci, nicméně kapitoly 1-4 víceméně odpovídají kapitolám I a II z přednášky, kapitola 5 víceméně odpovídá kapitole III a kapitoly 6-7 kapitole IV. Kapitola V z přednášky víceméně odpovídá oddílům 10.1, 10.2 a 8.2.
Skripta [3] obsahují příklady k procvičování. K tématu se hodí oddíly 2.1--2.4.
Kniha [4] je výrazně obsáhlejší a uspořádaná zcela jinak, než se vyučuje na MFF. Tématu se týká zejména kapitola 10 a částečně kapitoly 11 a 12.