MFF UK

Obecné informace k organizaci cvičení

Vedu cvičení dvou kruhů - kruhu č. 3 a kruhu č. 4. Každý kruh má dvě dvouhodinovky cvičení týdně. Rozdělení studentů do kruhů je závazně stanoveno v SISu v modulu Grupík. Změny jsou možné v rámci kapacity jednotlivých cvičení a pouze do data stanoveného pro ukončení elektronického zápisu, provádějí je studenti sami. Jiné změny nejsou možné.


Cvičení se bude obvykle skládat ze dvou částí - v jedné budu počítat vzorové příklady a vysvětlovat metody výpočtu, ve druhé studenti budou počítat samostatně a já budu jejich činnost kontrolovat a zodpovídat případné dotazy. Jedním z cílů kurzu je totiž naučit se samostatně počítat některé typy příkladů, a jinak než samostatným počítáním se to naučit nelze.


Rozvrh předmětu Matematická analýza 2 (všech kruhů včetně přednášek) najdete zde.