MFF UK

Podmínky pro získání zápočtu

Podmínky pro získání zápočtu stanovil přednášející doc. Opic takto:

  1. Během semestru se na cvičení budou psát tři předem ohlášené testy. Z každého testu lze získat maximálně 30 bodů.
  2. Postačující podmínkou pro získání zápočtu je zisk alespoň 50 bodů (v součtu ze všech tří testů) a účast alespoň na 21 cvičeních svého kruhu. To znamená, že student, který tyto podmínky splní, získá zápočet bez dalších podmínek.
  3. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je zisk alespoň 40 bodů (v součtu ze všech tří testů) a účast alespoň na 17 cvičeních svého kruhu. To znamená, že student, který tyto podmínky nesplní, dostane nezapočteno.
  4. Studenti, kteří splní nutnou podmínku, nikoli však podmínku postačující, zápočet získají při splnění dodatečných podmínek, které jsou kombinací zisku bonusových bodů za práci během semestru a individuálních domácích úkolů. Přitom pro kruhy 3 a 4 platí, že jeden bonusový bod nebo jeden individuální domácí úkol nahradí 5 chybějících bodů z testů nebo chybějící účasti. Individuální domácí úkoly je třeba vyřešit zcela správně. V případě nesprávného či neúplného řešení je třeba řešení opravit či doplnit a odevzdat znovu.