MFF UK

Pravidla získávání bonusových bodů

  • Přednášející doc. Opic stanovil, že student může získat až 5 bonusových bodů, které se připočtou k bodovému zisku za písemnou část zkoušky. Z toho až 3 body je možné získat za zápočtové testy a až 2 body za aktivitu na cvičeních.
  • Za zápočtové testy získá student 3 body, dosáhne-li alespoň 80 bodů; 2 body dosáhne-li 70-79 bodů; 1 bod, dosáhne-li 60-69 bodů.
  • Aktivitou na cvičeních kruhů 3 a 4 se rozumí řešení dobrovolných domácích úkolů. Během semestru bude zadáno několik (cca 8-10) dobrovolných domácích úkolů. Budou zadány na cvičení, kdy také bude oznámen termín odevzdání. Ten bude zpravidla týden po zadání úkolu.
  • Odevzdaná řešení úkolu musí být rukou psaná, nikoli tištěná, čitelná, správná a přehledně zpracovaná. Cvičící odevzdaná řešení opraví a vrátí studentům zpravidla za týden.
  • Za každý úkol je možné získat maximálně 1/2 bodu. To se stane v případě, že řešení bude zcela správné nebo téměř zcela správné. Pokud bude řešení ne zcela správné, ale významná část bude zcela správně, student získá 1/4 bodu. V ostatních případech nezíská žádné body.
  • Reklamace způsobu opravení jsou možné pouze bezprostředně po vrácení opraveného řešení.
  • Celkový počet bonusových bodů, které student získá za dobrovolné domácí úkoly, bude min(S,2), kde S je součet bodů získaných za dobrovolné domácí úkoly zaokrouhlený dolů na celé poloviny bodu.