MFF UK

Základní informace k organizaci kurzu

Kurz je vyučován v rozsahu 4/2, tj. dvě dvouhodinovky přednášky a jedna dvouhodinovka cvičení týdně. Během přednášky bude vykládána teorie podle sylabu, který je podrobně rozpracován v textech k přednášce (zde, bude ještě doplňován). Během cvičení budou vysvětlovány a počítány ilustrativní příklady, v případě potřeby může být část cvičení využita jako pokračování přednášky.


Výuka probíhá v angličtině.