MFF UK

Statistika úspěšnosti zkoušek

Konečné výsledky (16.8.2017)

Počet zapsaných studentů: 15
Studenti, kteří měli zkoušku uznanou: 1
Studenti, kteří si rezervovali aspoň jeden domácí úkol: 12
Studenti, kteří odevzdali aspoň jeden domácí úkol: 10
Studenti, kteří získali zápočet: 9 (všichni, kdo se opravdu pokusili)
Studenti, kteří aspoň jednou přišli na zkoušku: 9
Studenti, kteří složili zkoušku: 9


Rozložení známek:

1 - 5 studentů
2 - 3 studenti
3 - 1 student