MFF UK

Texty k přednášce Funkcionální analýza 1

Zimní semestr 2016/2017


Texty k přednášce, na kterou navazujeme

Úvod do funkcionální analýzy (ZS 2015/2016)


Úvodní informace -

česky, anglicky

Apendix: Základy topologie -

česky, anglicky


V.Topologické vektorové prostory

V.1 Lineární topologie a jejich generování -

česky, anglicky

        Důkaz Věty V.4(2)

V.2 Spojitá a omeznená lineární zobrazení
V.3 Prostory konečné a nekonečné dimenze

} - česky, anglicky

        Důkaz implikace (iii)⇒(i) z Věty V.11

V.4 Metrizovatelnost TVS
V.5 Minkowského funkcionály, pseudonormy
  a generování lokálně konvexních topologií

} - česky, anglicky

        Důkaz Tvrzení V.13

        Důkaz Lemmatu V.16

        Důkaz implikace (iv)⇒(ii) z Tvrzení V.22

V.6 F-prostory a Fréchetovy prostory -

česky, anglicky

        Důkaz tří případů z Příkladu V.25(3)

        Důkaz Věty V.31

V.7 Oddělování v lokálně konvexních prostorech -

česky, anglicky

Příklady k pochopení látky -

česky, anglicky


VI. Slabé topologie

VI.1 Obecné slabé topologie a dualita -

česky, anglicky

VI.2 Slabé topologie na LCS
VI.3 Poláry a jejich aplikace

} - česky, anglicky

        Důkaz netriviální implikace z Věty VI.8

        Důkaz Věty VI.15

Příklady k pochopení látky -

česky, anglicky


VII. Základy vektorové integrace

VII.1 Měřitelnost vektorových funkcí -

česky, anglicky

        Důkaz Větičky VII.1

        Důkaz Lemmatu VII.2

        Důkaz implikace (iii)⇒(i) z Věty VII.3

VII.2 Integrovatelnost vektorových funkcí -

česky, anglicky

        Důkaz Trzení VII.7 a Věty VII.8

VII.3 Lebesgue-Bochnerovy prostory -

česky, anglicky

        Důkaz Věty VII.14(a-c)

        Důkaz Věty VII.15

Příklady k pochopení látky (anglicky) -

zde


VIII. Banachovy algebry a Gelfandova transformace

VIII.1 Základní pojmy a vlastnosti -

česky, anglicky

        Důkaz Tvrzení VIII.2

        Důkaz Lemmatu VIII.6

        Důkaz Věty VIII.7

VIII.2 Spektrum prvku algebry a jeho vlastnosti -

česky, anglicky

        Porovnání invertovatelnosti a spektra v A a v A+

        Důkaz Tvrzení VIII.8

        Důkaz Věty VIII.9 až Věty VIII.11

        Důkaz Věty VIII.12

        Důkaz Tvrzení VIII.14 a Důsledku VIII.15

VIII.3 Holomorfní kalkulus -

česky, anglicky

        Důkaz Tvrzení VIII.16

        Důkaz Věty VIII.17 a souvisejících poznámek

VIII.4 Ideály, komplexní homomorfismy
    a Gelfandova transformace

- česky, anglicky

        Důkaz Tvrzení VIII.21

        Důkaz Tvrzení VIII.22

        Důkaz Tvrzení VIII.23

        Důkaz Věty VIII.24 (včetně předcházejících definic)

VIII.5 C*-algebry - základní vlastnosti -

česky, anglicky

        Důkaz Tvrzení VIII.29

        Důkaz Příkladu VIII.31

        Důkaz Tvrzení VIII.32

        Důkaz Věty VIII.33 a Důsledku VIII.34

        Důkaz Důsledku VIII.35

VIII.6 Spojitý funkční kalkulus pro C*-algebry -

česky, anglicky

        Důkaz Tvrzení VIII.36

        Důkaz Věty VIII.37

        Důkaz Věty VIII.38

        Důkaz Věty VIII.39

Příklady k pochopení látky (anglicky, zatím k VIII.1-VIII.3) -

zde


IX. Operátory na Hilbertově prostoru

IX.1 Různé typy operátorů a jejich vlastnosti

- anglicky

        Důkaz Tvrzení IX.1

        Důkaz Tvrzení IX.2

        Důkaz Lemmatu IX.3 a Tvrzení IX.4

        Důkaz Tvrzení IX.5

        Důkaz Tvrzení IX.6

        Důkaz Tvrzení IX.7

        Důkaz Věty IX.8

        Důkaz Věty IX.9, Tvrzení IX.10 a Věty IX.11

IX.2 Měřitelný kalkulus a spektrální rozklad

- anglicky

        Důkaz Tvrzení IX.12

        Od definice spektrální míry po Lemma IX.14

        Důkaz Věty IX.15

        Důkaz Lemmatu IX.16

        Od Tvrzení IX.17 po Důsledek IX.20