MFF UK

Podmínky pro udělení zápočtu

  1. Zápočet bude udělen za úplné a správné vypracování tří domácích úkolů.
  2. Zadání úkolů bude zveřejněno na této webovské stránce. Každý student si z nabízených příkladů jeden dosud volný vybere a rezervuje ho zasláním e-mailu vyučujícímu.
  3. Rezervace je platná, pokud ji vyučující potvrdí. V případě, že o týž příklad má zájem více studentů, bude rezervován pro toho, jehož e-mail dorazil první. Ostatní budou upozorněni na nutnost jiné volby.
  4. V rezervačním e-mailu je možné uvést více příkladů. Rezervován bude první z nich, který je dosud volný (pokud takový existuje).
  5. Řešení zadaného úkolu student vypracuje a odevzdá vyučujícímu ve stanoveném termínu. (Obvykle na cvičení následujícím po zveřejnění příkladu.)
  6. Odevzdané řešení musí být rukou psané, nikoli tištěné.
  7. Řešení musí být srozumitelné, všechny kroky přiměřeně zdůvodněné, používané věty z přednášky správně citované.
  8. Vyučující odevzdaná řešení opraví a po té vrátí studentům (zpravidla na dalším cvičení). Na vráceném řešení bude uvedeno, zda bylo správné či zda je potřeba ho nějak doplnit či opravit.
  9. Je-li třeba řešení doplnit či opravit, student tak učiní a odevzdá řešení znovu. Tento postup se bude opakovat, dokud řešení nebude úplné a správné.
  10. Počet oprav daného úkolu není apriori omezen. Student však musí správná řešení všech úkolů odevzdat nejpozději týden před termínem zkoušky, na který se chce přihlásit.


Statistical data on homeworks

(Last update: March 1, 2017.)


Number of
students who
HW 1 HW 2HW 3
- have booked
the homework
12109
- have submitted
the homework
1099
- have solved
the homework
correctly
999
- solved the
homework correctly
at the first go
274
- have submitted
a correction
725
- solved the
homework correctly
at the second go
725
Overall statistics
Number of students whohave booked
at least one HW
12
have submitted
at least one HW
10
have gained
the credit
9
have solved correctly2 HWs0
1 HW0
0 HWs1