MFF UK

Doporučená literatura

Doporučená literatura uvedená v SIS je následující:
[1] Rudin, W.: Functional analysis. Second edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1991
[2] Meise R. and Vogt D. : Introduction to functional analysis, Oxford University Press, New York, 1997


Upřesnění:

První téma, tj. topologické vektorové prostory a slabé topologie přibližně odpovídá kapitolám 1-3 z knihy [1]. Není to přesné, některé věci jsou tam navíc (například kapitola 2 je v obecnějším kontextu), některé věci tam naopak jsou jen stručně zmíněny (polárový kalkulus). Lze také využít kapitolu 3 knihy M.Fabian et al.: Banach Space Theory, Springer 2011.


Druhé téma, základy vektorové integrace, není pokryto knihami [1] a [2]. Ke standardní literatuře patří kniha J.Diestel and J.J.Uhl: Vector measures, Mathematical Surveys and Monongraphs 15, American Mathematical Society 1977, oddíly III.1-III.3. Jiný přístup lze nalézt například v knize R.R.Ryan: Introduction to tensor products of Banach spaces, Springer 2002, v oddílech 2.3 a 3.3.


Třetí téma, tj. Banachovy algebry a spektrální teorie, přibližně odpovídá kapitolám 10-12 z knihy [1], souvisí s ním i kapitoly 17 a 18 z knihy [2].