MFF UK

Obsah přednášky, předpokládané znalosti a návaznost na další předměty

Předmět Funkcionální analýza 1 je pokročilý kurz určený pro magisterské studenty matematická analýzy a jejích aplikací. Proto se předpokládají znalosti na úrovni bakalářského studia oboru obecná matematika, zaměření matematická analýza.


Zejména budeme navazovat na předmět Úvod do funkcionální analýzy (NMMA331). Kromě toho budeme potřebovat základy obecné topologie vyučované v předmětu Obecná topologie 1 (NMMA335), dobrou znalost teorie míry a integrálu a sem tam něco z komplexní analýzy.


K základním tématům kurzu patří:

  • Topologické vektorové prostory a slabé topologie
  • Základy vektorové integrace
  • Banachovy algebry, operátory na Hilbertově prostoru a spektrální teorie


Znalosti z Úvodu do funkcionální analýzy se budou používat v rámci celého kurzu. Pro porozumění prvnímu tématu je navíc potřeba znalost základních pojmů a výsledků z obecné topologie. Některé budou stručně připomenuty, ale není prostor pro podrobný výklad. Potřebné znalosti jsou shrnuty v apendixu o topologii u textů k přednášce. Druhé téma se týká zobecnění Lebesgueova integrálu na případ vektorových funkcí, proto je k němu potřeba dobře znát teorii míry a abstraktního Lebesgueova integrálu. Ve třetím tématu se budou mj. využívat znalosti z komplexní analýzy (vlastnosti holomorfních funkcí) i z teorie míry a integrálu.


A co dál?

Funkcionální analýze a jejím aplikacím se věnuje řada dalších kurzů, např. tyto:

  • Funkcionální analýza 2 (NMMA402) - přímé pokračování tohoto kurzu, pokročilejší partie týkající se prvního a třetího tématu
  • Parciální diferenciální rovnice 1,2 (NMMA405, NMMA406) - aplikace funkcionální analýzy pro studium řešení rovnic, používají se znalosti z Úvodu do funkcionální analýzy a mj. z druhého tématu tohoto kurzu
  • Diferenciální rovnice v Banachových prostorech (NMMA440) - používají se mj. některé pojmy a výsledky z třetího tématu a jejich zobecnění
  • Topologické metody ve funkcionální analýze 1,2 (NMMA435, NMMA436) - hlubší studium slabých topologií a diferencovatelnosti konvexních funkcí na Banachových prostorech
  • Úvod do teorie aproximací 1,2 (NMMA565, NMMA566) - aplikace funkcionální analýzy ke studiu aproximací, tj. nejbližších bodů
  • Úvod do teorie interpolací 1,2 (NMMA533, NMMA534) - aplikace funkcionální analýzy ke studiu rozličných prostorů funkcí
  • Nelineární funkcionální analýza 1, 2 (NMMA501, NMMA502)